Triglav ponovno dobio visok kreditni rejting »A« od strane S&P


Veoma jaka kapitalizacija Grupe je podržana njenom disciplinom osiguranja…

Bonitetna agencija S&P Global Ratings (u daljem tekstu: S&P ili agencija) je nakon ovogodišnje redovne revizije, Grupi Triglav ponovo potvrdila kreditni rejting finansijske snage »A« sa stabilnom srednjoročnom prognozom, a time i njenoj matičnoj kući Zavarovalnici Triglav i članici Grupe Pozavarovalnici Triglav Re. Kreditni rejting se zasniva na procjeni nezavisnog profila kreditnog rizika Grupe, a svi pojedinačni elementi rejtinga dostižu isti nivo kao prethodne godine. Kako navode u agenciji, ključna snaga Triglava potiče od njegove vodeće tržišne pozicije u regionu i Sloveniji, sa dobro diverzifikovanim portfoliom osiguranja koji je poboljšan velikom prodajnom mrežom agencija i snažnom prepoznatljivošću brenda. Agencija smatra, da je snažna kapitalizacija Grupe podržana njenom disciplinom osiguranja i dobro uspostavljenom reosiguravajućom zaštitom koja ograničava gubitke Grupe u slučaju prirodnih katastrofa.

Agencija za kreditni rejting S&P ponovo je ocijenila poslovni rizik Grupe Triglav kao jak, a njen profil finansijskog rizika kao veoma jak. Prema mišljenju agencije, iznenadna ograničenja cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja u Sloveniji i ekstremne prirodne katastrofe u regionu negativno će se odraziti na ovogodišnje rezultate Grupe Triglav. Budući da se ovi efekti smatraju jednokratnima, očekuje se da će se rezultati Grupe poboljšati u narednoj godini uglavnom zahvaljujuci snažnom oporavku u segmentu neživotnih osiguranja i nastavku stabilnog poslovanja u segmentu životnog osiguranja i djelatnosti upravljanja imovinom. Kako ističu u agenciji, Grupa je uspjela da obezbijedi stabilnu i efikasnu reosiguravajuću zaštitu, istovremeno prateći konzervativni portfolio investicija.

Stabilna srednjoročna prognoza kreditnog rejtinga odražava očekivanja S&P-a, da će Grupa Triglav i u narednom dvogodišnjem periodu nastaviti da efikasno sprovodi svoju poslovnu strategiju profitabilnog rasta zasnovanu na daljoj diversifikaciji ponude i ostvarenih prihoda. Uprkos povećanim tvrdnjama o štetama nastalim od prirodnih katastrofa, ukidanju dopunskog zdrastvenog osiguranja u Sloveniji i ublažavanju makroekonomskih uslova, agencija očekuje da će Grupa zadržati visoku kapitalizaciju na nivou najmanje »AA« prema S&P-ovom kapitalnom modelu, dok efektivno poboljšava svoje rezultate poslovanja.

Provjerite slična mjesta

VAŽNO SAOPŠTENJE ZA JAVNOST PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA REGIONALNOG VODOVODA ZORANA LAKUŠIĆA

Elaborat o rezultatima izvedenih hidrogeoloških istraživanja prilikom procjene uticaja izgradnje privremene ustave na rijeci Morači …