Tara Resources: “Zabluda je da će rudnik Brskovo devastirati životnu sredinu i ugroziti zdravlje stanovništva”

Podgorica, (Media Biro) Kompanija “Tara Resources”, koja je koncesionar mojkovačkog rudnika Brskovo, danas je u Podgorici upriličila radni doručak za novinare na kojem su medijima pružili bolji uvid u projekat i odgovorili na pitanja koja su zabrinjavala širu javnost.

“Mislim da je zbog medijske pažnje koja je bila prethodnih mjeseci bilo izuzetno važno da danas medijima damo tačnu i objektivnu informaciju o najvećem rudarskom projektu ikada u Crnoj Gori i jednoj od najvećih direktnih, stranih investicija. Kada pričamo o budućem rudniku Brskovo govorimo o investiciji koja je u ovom trenutku vrijedna oko 180 miliona eura, koja treba da obezbijedi izuzetne socijalne i ekonomske benefite kako za opštinu Mojkovac, tako i za cjelokupni sjever Crne Gore. Radi se o investiciji koja će ukupnom izvozu Crne Gore doprinijeti povećanjima od 25%, koja će značajno uticati na porast bruto domaćeg proizvoda i imamo namjeru da u toku izgradnje rudnika zaposlimo do 550 ljudi, a indirektno još 200 ljudi koji će raditi u nekim propratnim djelatnostima koje prate svaku rudarsku industriju,” ispričala je menadžerka za odnose sa donosiocima odluka u Vladi CG, Ratka Sekulović.

Osim ovih benefita veći fokus javnosti je stavljen na potencijalne negativne posljedice po zdravlje lokalnog stanovništva i životnu sredinu koje bi ovaj projekat mogao da donese. Predstavnici kompanije “Tara Resources” su se uz osmominutni film i detaljnu prezentaciju potrudili da odbace ovakve navode, objasne da nema mjesta za brigu i pokažu da ovaj projekat donosi više koristi nego štete Mojkovcu.

“Najveća je zabluda da će projekat devastirati životnu sredinu i ugroziti zdravlje stanovništva Mojkovca, a to apsolutno nije tačno. Projekat je rađen u skladu sa najvišim evropskim standardima, standardima EBRD-a, nema jalovišta, radi se integrisanom sistemu upravljanja rudarskim otpadom kakav postoji samo u još jednom rudniku na svijetu, koji je značajno povećao naše investicione troškove. U kompaniji se radi sve kako bi se uticaj rudnika sveo na minimum i da ni u jednom trenutku ne bude ugrožena niti životna sredina, niti zdravlje stanovništva cijelog sjevera,” dodala je Sekulović.

Mojkovčani, ali i šira javnost bili su zabrinuti kada je riječ i o bogatom kulturnom nasljeđu i značajnim istorijskim ostavštinama u čijoj neposrednoj blizini bi funkcionisao rudnik Brskovo. Izvršni direktor kompanije Tara Resources, Richard Boffey predočio je planove kojima bi se u velikoj mjeri pokušala očuvati kultura sjećanja i veliki istorijski ponos mojkovačkog kraja.

“Moramo biti jako oprezni kako ćemo se nositi sa kulturnom ostavštinom koja okružuje projekat. U pitanju su i areheološki predmeti iz 12. i 13. vijeka. U saradnji sa Ministarstvom kulture i medija radimo na tome da iskopamo i povratimo sve ove predmete, da ih repliciramo ili premjestimo na drugu lokaciju. Ili da ih očuvamo i osnažimo da bi mogli da ostanu na teritoriji našeg projekta u jako dobrom stanju kako bi javnost mogla da dođe i uživa u njima. Kada je riječ o Mojkovačkoj bici, imamo tri groblja posvećena palim junacima ove bitke, od kojih će dva pasti pod uticaj rudarenja. Predlažemo da sa svim poštovanjem premjestimo posmrtne ostatke junaka kod novog spomenika koji bi bio dostupan javnosti uz propratni informacioni centar,” ispričao je Boffey

Međunarodne studije ovog projekta su završene, kao i provjere o uticaju projekta na okoliš i društvo koje su pokazale sjajne rezultate, dodaje Boffey.

“Sada smo u procesu prikupljanja finasijskih sredstava za radove vrijedne 180 miliona eura. Radujemo se da nastavimo sa radom sa postojećom, ali i novom Vladom Crne Gore kako bismo završili proces planiranja. Tehnički plan je većinom završen, sada  očekujemo detaljni prostorni plan kako bismo mogli da nastavimo sa našim projektom,” kazao je izvršni direktor Tara Resources.

Kompanija Tara Resources će se i u narednom periodu truditi da bolje upozna laičku i stručnu javnost sa ovim projektom, a završetkom izrade detaljnog, prostornog plana biće stvoreni svi preduslovi da se sa pripremnim radovima u rudniku krene u naredne dvije godine.  

Provjerite slična mjesta

Novi izvršni direktor kompanije MTEL Zoran Milovanović

Kompanija MTEL od juče ima novog izvršnog direktora Zorana Milovanovića. Nakon završenih studija Elektrotehnike na …