Solidarnost nestala kad je pandemija prestala

Brojni državni funkcioneri tražili su u prethodnom periodu povraćaj novca po osnovu umanjenih zarada, koje su im u doba pandemije korona virusa bile umanjen na osnovu odluke Vlade iz aprila 2020. godine. Na čelu Vlade tada je bio Duško Marković. Tom prilikom Vlada je usvojila drugi paket ekonomskih mjera, kojim je bilo obuhvaćeno sto hiljada radnika i više hiljada preduzetnika, a čiji je bruto fiskalni efekat bio 75 miliona, a neto efekat 46 miliona eura. Osim šest vrsta subvencija za zatvorene i ugrožene djelatnosti, mjerama je bilo predviđeno i smanjenje zarada za 50 odsto za oko 220 funkcionera iz grupe A i B u periodu od dva mjeseca. U tu grupu spadaju funkcioneri sa najvišim platama – predsjednici države, Vlade, Skupštine, Vrhovnog suda i Ustavnog suda, zatim poslanici, direktori agencija, vrhovni državni tužilac, sudije Vrhovnog suda i Ustavnog suda, predsjednici Apelacionog suda i Upravnog suda… Cilj je bio da se smanjenjem zarada najviših funkcionera na mjesečnom nivou uštedi pola miliona eura.

U javnosti su kritički dočekane najave da će pojedini funkcioneri od države traže povraćaj iznosa za koji su im bile umanjene zarade zbog solidarnosti sa građanima u kriznoj situaciji. Nezvanično, oko 400 funkcionera sa različitih nivoa bilo je obuhvaćeno pomenutim vladinim paketom, tako da se u Ministarstvu finansija, kako je ranije pisao “Dan”, procjenjuje da će po ovom osnovu biti isplaćeno oko pola miliona eura. Procjena je da će funkcioneri dobijati preko 1.000 eura na ime naknada. Ostaje da se vidi koliko funkcionera će zaista dobiti ove naknade, a postavlja se i pitanje koliko je etički tražiti ih, s obzirom da su u doba korone brojni građani zbog mjera primali znatno niže plate, a jedan dio njih je ostao i bez posla.

Abazović: Neka im je sa srećom

Ministar finansija Aleksandar Damjanović kazao je na jednoj od sjednica Vlade, predstavljajući izvještaj o radu Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa, da veliki broj funkcionera traži naknade. Premijer Dritan Abazović rekao je da će Vlada postupiti po zakonu.

– Neka im je srećno, država će platiti svoje obaveze, samo želim da ukažem na paradoks. Prvo su se svi solidarisali i prihvatili da se odreknu dijela svojih zarada u korist građana koji su bili ugroženi, tri godine su ćutali, a sad vide priliku da se naplate od države. Nije problem, samo da ostane pribilježeno – poručio je tada Abazović.

Senat Državne revizorske institucije se tako upoznao sa obavještenjem Agencije za mirno rješavanje radnih sporova i sa tim u vezi donio zaključak da je predlog za naknadu štete (zbog manje isplaćene zarade za maj i jun 2020.godine sa pripadajućim porezom i doprinosima) koji su podnijeli presjedavajući Senatom DRI senator Nikola N. Kovačević, senatori Milan Babović, Zoran Jelić i Branislav Jelić i sekretarka institucije Dobrila Glomazić opravdan.

– Takođe, Senat je ovlastio predsjedavajućeg Senatom DRI senatora Nikolu N. Kovačevića da u ime institucije potpiše pojedinačne sporazume o mirnom rješavanju sporova, a da u ime predsjedavajućeg Senatom DRI sporazum potpiše senator Zoran Jelić – navodi se u dokumentu.

DAN

Provjerite slična mjesta

ĆINĆUR: Isključenje Pejović iz PES-a atak na slobodno izražen stav

Poslanica Pokreta Evropa sad Radinka Ćinćur istakla je da isključenje koleginice Jevrosime Pejović iz PES-a …