PODGORICA: Zbog grešaka porez čak i trostruko veći

Uprava lokalnih prihoda Glavnog grada uputila je građanima rješenja za poreze na nepokretnosti obračunate i nekoliko puta više od prošlogodišnjih i to zbog sopstvenih grešaka. Brojni građani su se obratili našoj redakciji žaleći se na mnogo veće iznose poreza na imovinu u odnosu na prošlu godinu. Nekima čak u rješenju na osnovni stambeni prostor nije zabilježen ni broj članova porodice po kojem bi porez morao biti manji.Nadležni iz lokalnih samouprava su Pobjedi potvrdili da su porezi na nepokretnost ove godine veći zbog povećanja prosječne cijene kvadratnog metra novoizgrađenog stana, ali da oni ne bi trebalo da budu veći od 28 odsto u Podgorici, na primjer. Međutim, uvjerili smo se da su porezi na nepokretnosti pojedinim građanima ,,skočili“ čak više od duplo, jer umjesto tri člana domaćinstva, kako je bilo godinu ranije, na rješenju piše da je broj članova nula.Svaka lokalna uprava donosi svoju odluku o porezu na nepokretnosti, u okviru koji određuje Zakon o porezu na nepokretnosti, kojom utvrđuje poreske stope, korektivne koeficijente, koeficijente lokacije, kvaliteta objekta, što znači da se iznos poreza na stan razlikuje od grada do grada.

Prijaviti greške
Glavni grad i Uprava lokalnih javnih prihoda pozivaju građane, odnosno poreske obveznike, da u slučaju bilo kakvih grešaka, nejasnoća u rješenjima, sve potrebne informacije mogu dobiti lično na adresi Uprave ili elektronskim putem.

Iz Opštine Podgorica potvrdili su nam da su porezi na nepokretnost povećani zbog tržišne vrijednosti i objasnili da se porez na nepokretnost utvrđuje u skladu sa Zakonom o porezu na nepokretnosti i Odlukom o porezu na nepokretnosti.

Građani i javnost moraju biti svjesni i činjenice da se podaci Uprave lokalnih javnih prihoda u velikoj mjeri oslanjaju i na podatke Uprave za katastar i državnu imovinu koji nijesu u dovoljnoj mjeri ažurirani, uz postojanje problema tzv. privremenih matičnih brojeva. Dodatni problem lokalnoj administraciji stvara i to da je Uprava za katastar i državnu imovinu, shodno podacima iz izvještaja Državne revizorske institucije, obradila samo 1,5 odsto evidentiranih nepokretnosti – kazali su iz Glavnog grada.

Dakle, kako lokalna administracija ne bi imala uočene probleme, u narednom periodu se očekuje značajnija saradnja državne i lokalne administracije, a koja se prije svega ogleda u efikasnijoj razmjeni ažuriranih podataka sa Upravom za katastar i državnu imovinu.

Do rasta poreza za objekte u ovoj godini je došlo zbog povećanja jednog od elemenata za utvrđivanje poreza, a to je prosječna tržišna cijena metra kvadratnog stambenog objekta u novogradnji u Podgorici u 2022. godini, koja se uzima kao osnov za utvrđivanje poreza. Prosječna cijena stanova u novogradnji u Podgorici u 2022. godini, po zvaničnim podacima Zavoda za statistiku, bila je 1.383 eura po metru kvadratnom, dok je za porez za 2022. godinu primijenjena cijena od 1.081 euro po metru kvadratnom, što znači da je primijenjena prosječna cijena metra kvadratnog za porez za 2023. godinu bila veća za 27,9 odsto u odnosu na cijenu primijenjenu za obračun poreza za prošlu godinu – objasnili su iz Glavnog grada.

Provjerite slična mjesta

VAŽNO SAOPŠTENJE ZA JAVNOST PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA REGIONALNOG VODOVODA ZORANA LAKUŠIĆA

Elaborat o rezultatima izvedenih hidrogeoloških istraživanja prilikom procjene uticaja izgradnje privremene ustave na rijeci Morači …