LAKUŠIĆ: Napravljen je ekocid ogromnih razmjera, uništena flora i fauna

Regionalni vodovod je godinama (od puštanja u rad 2010. godine) ukazivao na štetne posledice nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska iz korita rijeke Morače u Drugoj i Trećoj zoni sanitarne zaštite izvorišta „Bolje Sestre“ na izdašnost ovog izvorišta i apelovao da se ista zaustavi.

“Napravljen je ekocid ogromnih razmjera, uništena je flora i fauna i dovedeno u pitanje snadbijevanje vodom kvaliteta A1 crnogorskog primorja”, saopštio je Zoran Lakušić, predsjednik Odbora direktora Regionalnog vodovoda.

Regionalni vodovod je, kako je dodao, angažovao predstavnike naučne zajednice u izradi brojnih naučnih analiza i studija koji su utvrdili uzročno posledičnoj povezanosti nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska i pada izdašnosti izvorišta „Bolje Sestre“.

Sve naučne analize i studije pokazale su da, direktan uticaj na trend pada izdašnosti izvorišta ,,Bolje Sestre“ imaju ,,radovi“ koji se izvode u koritu i na obalama rijeke Morače, posebno u Drugoj i Trećoj zoni sanitarne zaštite izvorišta.

“To je pokazala i naučna studija ,,Monitoring, kontrola i zaštita vodoizvorišta ,Bolje Sestre“ koju je uradio ,,Geoprojekt“ DOO, koja je finansirana iz sredstava IPA INTERREG CBC IT-AL-MNE program.
-Studija ,,Monitoring, kontrola i zaštita izvorišta Bolje Sestre“ ponudila je određene mjere i rješenja za sprječavanje svake dalje devastacije izvorišta, kao i za obezbjeđivanje neophodnih dodatnih količina vode”, objasnio je Lakušić.

U Studiji je eksplicitno naglašeno da bi se mogle preduzeti predložene mjere i aktivnosti na sanaciji izvršene devastacije potrebno je zaustaviti nelegalnu eksploataciju šljunka i pijeska i sve radove na regulaciji korita rijeke Morače, odnosno osloboditi korito rijeke Morače od svih privrednih objekata.

Zahvaljujući hrabroj odluci Vlade Crne Gore na čelu sa premijerom Dritanom Abazovićem, početkom tekuće godine došlo je do zaustavljanja nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska u koritu rijeke Morače u okviru sve tri zone sanitarne zaštite izvorišta „Bolje Sestre“. Na taj način je stvoren osnovni preduslov za preduzimanje Studijom predloženih mjera i rješenja za saniranje navedene devastacije.

Zaustavljane nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska je već dalo određene rezultate. Zaustavljen je dalji pad izdašnosti izvorišta „Bolje Sestre“ koji je u poslednjim periodu iznosio 50-70 l/s godišnje. Isto tako došlo je i do povećanja izdašnosti izvorišta. Dovoljno govori podatak da izdašnost izvorišta na dan (05.09.2023. godine) iznosi 953 l/s. To je doprinijelo da je Regionalni vodovod u mogućnosti da obezbijedi Crnogorskom primorju veću količinu vode od one koja se traži u sadašnjem trenutku.

Jedno od rješenja ove Studije je i izgradnja pješčane ustave u koritu rijeke Morače u Drugoj zoni sanitarne zaštite, odnosno na području Grbavaca.

Ova aktivnost privremenog i djelimičnog pregrađivanja korita rijeke Morače, izgradnjom pješčane ustave, u osnovi se sprovodi u okviru radnji za potrebe zaštite izvorišta „Bolje Sestre“ od daljeg pada izdašnosti, a potencijalno i vraćanju izdašnosti u pređašnje stanje.

Naime, u okviru gore navedene Studije su iznesene naučni pokazatelji da bi za potrebe zaštite izvorišta ,,Bolje Sestre“ bilo svrsishodno izgraditi brane kojim bi se pokušala sanirati šteta koja je nastala od prekomjerne eksploatacije šljunka i pijeska iz korita rijeke Morače. Cilj izgradnje pješčane ustave je da se poveća nivo vode u koritu, kreira mala akumulacija i ojača hidraulička veza između površinskih i podzemnih voda, i tako indirektno prihranjuje karstna izdan „Boljih Sestara“, što je i bio slučaj prije uzurpacije i degradacije korita Morače.

Brane će poboljšati izdašnost izvorišta „Bolje Sestre“ i vratiće se izdašnost približno na nivou prije eksplotacije šljunka.

Regionalni vodovod je uz pomoć Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Uprave za vode i Agencije za zaštitu prirode i drugih nadležnih organa i institucija obezbijedio svu neophodnu dokumentaciju. Firma „Nik Com“ je uradila Hidrograđevinski projekat izgradnje pješčanog nasipa, dok je firma „Kov atelje“ izvršila reviziju projekta.

Regionalni vodovod, u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i DOO „Zaštita prostora Crne Gore“ krenuo u sanaciju korita i obala rijeke Morače izgradnjim pješčane ustave u koritu rijeke Morače.

Sanacija obala i korita će trajati više godina i za to je potrebno obezbijediti desetine miliona eura, po nekim procjenama čak i stotine.

“Očekuje se u narednom periodu izgradnja nasipa, šetališta, biciklističkih staza i drugih sadržaja na obalama rijeke Morače, i obnova flore i faune”, zaključio je Lakušić.

Provjerite slična mjesta

Spajić sa predstavnicima Zajednice opština Crne Gore: Mijenja se finansiranje opština

Bitno je poboljšati komunikaciju lokalnih samouprava sa Vladom, ali i pristupiti izmjenama Zakona o finansiranju …