CEDIS o nalazu inspekcije: Eventualnu nepravilnost pri izboru direktora uklonićemo u skladu sa zakonom

Crnogorski elektrodistributivni sistem će u predviđenom roku postupiti po rješenju Uprave za inspekcijske poslove u kome je navedeno da izvršni direktor Vladimir Čađenović nije izabran u skladu sa zakonskom procedurom, kazali su u toj kompaniji.

U Institutu Alternativa su, komentarišući izbore izvršnih direktora u preduzećima koja su u većinskom vlasništvu države, ocijenili da se javnim preduzećima upravlja po partijskom ključu i po osnovu partijske pripadnosti.

– Mjera partijskog uticaja na rad državnih preduzeća mora postojati, to je društvena realnost i to je nešto za šta se partije bore. Ali, ne u smislu da će se partije boriti oko cjelokupnih državnih preduzeća i da će to postajati njihovi mali posjedi gdje će zapošljavati svoje članove, već da se mjera partijskog uticaja svede na neku pristojnu mjeru prisutnosti u odborima direktora – rekao je Sošić za Al Jazeeru.

Primjer koji potkrepljuje Sošićevu tezu je nalaz inspekcije u Rudniku uglja i Crnogorskom elektrodistributivnom preduzeću (CEDIS). Utvrđeno je da su dva direktora Milan Lekić i Vladimir Čađenović imenovani nezakonito jer za njihove pozicije nijesu raspisani javni konkursi.

Po dobijanju rješenja Odbor direktora Rudnika uglja uprkos, kako su saopštili, peticijama, pritiscima i molbama, donio je jednoglasnu odluku o razrješenju Lekića sa mjesta direktora.

Sa druge strane, CEDIS-u je rješenje kasnije dostavljeno zbog godišnjih odmora, tako da još teče rok za postupanje po nepravilnostima.

Iz te energetske kompanije kazali su da će u predviđenom roku postupiti po rješenju.

– Ako se utvrdi da se radi o nepravilnosti ista će biti otklonjena na način i u postupku utvrđenim odredbama zakona. Postupanje poslodavca suprotno odredbama 24, stav 1, 2 i 3 Zakona o radu (neoglašavanje radnog mjesta), nije sankcionisano ni kao prekršaj kaznenim odredbama utvrđenim članovima 280 i 209 istog zakona – kazao je za Al Jazeera izvršni direktor CEDIS-a Vladimir Čađenović.

Advokat Veselin Radulović smatra da nije dovoljno da odbori direktora samo postupe po rješenjima inspektora.

Potrebno je utvrditi da li u radnjama nekog od odgovornih lica ima prvenstveno elemenata nekog krivičnog djela. To bi trebalo da bude posao tužilaštva. Međutim, potrebno je uraditi sve da se takve prakse ubuduće suzbiju, ili makar da se smanje u razumnoj mjeri. Suviše dugo je tih slučajeva u kojima svjedočimo partijskom kadriranju i postavljanju partijskih kadrova na svim pozicijama – kazao je Radulović za Al Jazeeru.

POBJEDA

Provjerite slična mjesta

Živković: Stekli su se uslovi da se popis održi, pozivamo građane da se slobodno izjasne

Stekli su se uslovi da se popis održi i pozivamo sve građane i građanke da …