Ibrahimović: Situacija na putnom pravcu Rožaje – Špiljani zahtijeva hitne reakcije

Nakon što je u prethodnom periodu u MKI održano više  sastanaka sa menadžmentom kompanije Štrabag, a uslijed nezadovoljstva situacijom na gradilištu na rekonstrukciji puta Rožaje – Špiljani , na zahtjev ministra kapitalnih investicija mr Ervina Ibrahimovića danas je održan sastanak sa gdinom Hajmo Obervinklerom – tehničkim direktorom kompanije Štrabag iz Beča.

Na početku razgovora ministar Ibrahimović ocijenio je situaciju na ovom gradilištu jako lošom i istakao da razumije i opravdava proteste i negodovanje stanovnika ovog kraja.

Istakao je zahtjev da se ubrza dinamika izvođenja radova i u najkraćem roku poveća broj radnika i mehanizacije na gradilištu kao i da se uspostavi bolja organizacija rada, kako bi se radovi završili u što kraćem roku i na kvalitetan način te kako bi se smanjile negativne posljedice na život stanovnika koji gravitiraju ovom putnom pravcu.

Podvukao je da ranija obećanja i rokovi koje su predstavnici izvođača predstavili kao realne za  završetak radova nisu ispoštovani, te da to ozbiljno ugrožava kvalitet života ljudi na tom području ali i renome kompanije Strabag.

Naglasio je takođe je da je prioritet današnjeg sastanka da svi uključeni u projekat predlože konkretne korake i rokove u kojima će određene faze projekta biti završene i predložio sedmično izvještavanje sa terena i obilazak gradilišta, kako od strane predstavnika izvođača radova, nadzora, Uprave za saobraćaj i nadležne inspekcije, tako i od strane predstavnika MKI.

Predstavnik Strabaga istakao je da su svjesni neophodnosti uvećanja broja izvršilaca i građevinske opertive i predočio prisutnima određene korake koje je menadžment kompanije već preduzeo na tom planu.

Provjerite slična mjesta

Spajić sa predstavnicima Zajednice opština Crne Gore: Mijenja se finansiranje opština

Bitno je poboljšati komunikaciju lokalnih samouprava sa Vladom, ali i pristupiti izmjenama Zakona o finansiranju …