LAKUŠIĆ: Uzrok pada izdašnosti izvorišta “Bolje sestre” antropogeni faktor

Izvorište ,,Bolje sestre“ sa kojeg se putem regionalnog vodovodnog sistema snabdijeva vodom Crnogorsko primorje doživjelo je za period od 13 godina drastičan pad izdašnosti, sa 2600 l/s, koliko je imalo prilikom puštanja u rad 2010. godine na 265 l/s u 2021. i 2022. godini, saopštio je predsjednik Odbora direktora te kompanije Zoran Lakušić.

O uzrocima pada izdašnosti izvorišta, kako navodi, postoje dva dijametralno oprečna mišljenja i njihovi zagovornici vode ozbiljne polemike. Ta dva mišljenja zaparavo sublimiraju i različite interese njihovih zagovornika.

Jedno mišljenje, odnosno stanovište zagovara tezu da su osnovni uzrok takvog pada izdašnosti izvorišta globalne klimatske promjene i da bilo kakva privredna aktivnost u koritu rijeke Morače nema bitniji, odnosno nema nikakav uticaj na takvo stanje. Ovo mišljenje zagovaraju ljudi koji se bave nelegalnim privrednim aktivnostima u koritu rijeke Morače i ljudi koji iz nekih ličnih interersa zagovaraju ovakav stav. Ovakvo mišljenje nije utemeljeno na naučnim istraživanjima, ali se svakodnevno plasira putem medija sa ciljem da se nametne kao naučno i neprikosnoveno.

“Drugo mišljenje, odnosno stanovište zastupa Regionalni vodovod i relevantna naučna zajednica. Regionalni vodovod je od samog početka na osnovu iskustva i praćenja parametara tvrdio da su, pored klimatskih promjena koje utiču u zanemarljivo malom procentu, osnovni uzrok pada izdašnosti nelegalne privredne aktivnosti, odnosno nelegalna ekspoatacija šljunka i pijeska u koritu i priobalnom dijelu rijeke Morače u II i III sanitarnoj zoni zaštite izvorišta. Sve naučne analize i studije pokazale su da je ovo stanovište u cjelosti opravdano”, naveo je Lakušić.

Kroz suprostavljanje ova dva stanovišta i analiziranje njihovih argumenata za i protiv, kao i korišćenjem rezultata nauke izgradnjom privremene pješčane ustave – brane se želi na neprikosnoven način dokazati ispravnost jednog od mišljenja, odnosno da je osnovni uzrok pada izdašnosti antropogeni faktor, odnosno nelegalna eksploatacija šljunka i pijeska koja je dovela do devastacije korita rijeke Morače, odnosno devastacije izvorišta ,,Bolje sestre“ do stepena ekocida.

Regionalni vodovodni sistem Crnogorsko primorje se snabdijeva sa vodoizvorišta Bolje sestre koje se nalazi na obodu zaliva Malo blato na Skadarskom jezeru. Najznačajniji je do sada izgrađeni infrastrukturni objekat na Crnogorskom primorju, zbog čega predstavlja okosnicu sadašnjeg i budućeg razvoja ne samo Primorja već i čitave Crne Gore.

Na vodoizvorištu Bolje Sestre je sagrađena specifična kaptaža – eliptična (kofer) brana, sa pokretnom ustavom, koja se pokreće uz pomoć dva kompresora i koja sprječava miješanje jezerske i svježe izvorske vode.

Istraživanjima sprovedenim u periodu prije izgradnje i početka rada izvorišta Bolje sestre, potvrđen je stabilan proticaj, minimalni kapacitet veći od potražnje i dobar kvalitet vode, koji su trebali da obezbijede dugoročno i stabilno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja.

Zbog nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska iz korita rijeke Morače u Drugoj zoni sanitarne zaštite izvorišta „Bolje sestre“, došlo je do drastičnog, čak desetorostrukog pada izdašnosti ovog izvorišta koje snabdijeva vodom Crnogorsko primorje. Posebno treba naglasiti da se godišnji pad izdašnosti kretao u posljednjim godinama od 50 do 70 l/s.

Zahvaljujući hrabroj i odlučnoj akciji Vlade Crne Gore, na čelu sa njenim predsjednikom, gospodinom Dritanom Abazovićem, nevladinom sektoru i medijima došlo je do zaustavljanja nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska iz korita rijeke Morače, u okviru sve tri zone sanitarne zaštite izvorišta “Bolje sestre”. Na taj način ne samo da je zaustavljen dalji pad izdašnosti izvorišta „Bolje sestre“, već je došlo i do povećanja iste.

Upravo zahvaljujući toj činjenici, Regionalni vodovod je u mogućnosti da obezbijedi Crnogorskom primorju veću količinu vode od one koja se traži u sadašnjem trenutku od 464 l/s. Trenutna izdašnost je 933 l/s, a u isto vrrijeme 2021. i 2022. godine bila je oko 256 l/s.

Tokom dosadašnjeg perioda ove ljetnje turističke sezone, Regionalni vodovod je lokalnim vodovodima isporučivao 14 odsto više vode u odnosu na ugovorene količine.

Registrovani pad proticaja Boljih sestara je posljedica ljudskih aktivnosti i važnih promjena u morfometriji i hidrologiji rijeke Morače, što je poremetilo uspostavljenu hidrauličku vezu sa aluvijalnim sedimentima i, indirektno, sa karstnom izdani. Ljudski faktor, koji je promijenio prirodne uslove u slivu, na ovaj način uticao je i dalje utiče na smanjenje vodnih resursa i, samim tim, na pogoršanje kvaliteta vode. To je zbog veoma poroznog intergranularnog vodonosnog sloja koji je izložen površini, gdje svaki mogući zagađivač može lako doći do podzemnih voda (mašinski radovi, saobraćaj, turizam, poljoprivreda, ribarstvo).

“Prema tome, zbog navedenog pada proticaja nema garancije da će se čak i trenutni, smanjeni proticaj zadržati na ovom nivou u godinama i decenijama koje dolaze ako se ne pristupi sanaciji korita Morače i spriječavanju dalje eksploatacije pijeska i šljunka iz aluvijalne ravni Morače”, zaključio je Lakušić.

Provjerite slična mjesta

Spajić sa predstavnicima Zajednice opština Crne Gore: Mijenja se finansiranje opština

Bitno je poboljšati komunikaciju lokalnih samouprava sa Vladom, ali i pristupiti izmjenama Zakona o finansiranju …