Lakušić: Asfaltnim bazama nije mjesto u blizini izvorišta

Regionalni vodovod nije dao saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju asfaltne baze investitora „Tehnoput“ na parceli Cijevna s obzirom na to da se nalazi u široj zoni zaštite izvorišta „Bolje sestre“, saopštio je predsjednik Odbora direktora preduzeća Regionalni vodovod Crnogorsko primorje Zoran Lakušić.

Ističe da u tim zonama zabranjeno skladištenje naftnih derivata, budući da se kvalitet vode sa izvorišta ozbiljno ugrožava i dovodi u pitanje vodosnadbijevanje Crnogorskog primorja.

Lakušić ističe da je kompanija Tehnoput nelegalno proizvodila asfalt, godinama radila bez građevinske dozvole, i uprkos naredbama građevinske inspekcije o zatvaranju.

„Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma isticalo je da ta asfaltna baza nikad nije imala građevinsku dozvolu. Uvidom u evidenciju urbanstičko-građevinske inspekcije i raspoloživim podacima za ‘Tehnoput’ nema izdatog odobrenja za objekat asfaltna baza na predmetnoj lokaciji u skladu sa zakonom“, ističe on.

Dopisom od 25. aprila ove godine Regionalni vodovod je dostavio detaljnu informaciju Agenciji za zaštitu životne sredine o preduzetim mjerama u vezi izdavanja saglasnosti.

Lakušić ističe da je posebno naglašen stav o „zabrani izvođenja radova, izgradnji objekata i obavljanja aktivnosti kojima se mogu zagaditi vode izvorišta, u široj zoni zaštite izvorišta ‘Bolje Sestre’“.

„Objektat asfaltne baze može imati ‘ispuštanje neprečišćenih otpadnih voda’ iz razloga što u slučaju da je prečišćavanje industrijskih otpadnih voda u potpunosti riješeno, uvijek se može desiti akcidentna situacija u kojoj bi došlo do nekontrolisanog ispuštania neprečišćenih industrijskih otpadnih voda. Takođe, spada u grupu ‘industrijskih i drugih objekata čije otpadne vode i druge otpadne materije iz tehnološkog procesa proizvodnje mogu zagaditi izvorište’, kao i u grupu objekata kod kojih je prisutno i ‘skladištenje nafte i naftnih agregata’“, navodi predsjednik Odobra direktora preduzeća.

Podsjeća i da je Tehnoput u više navrata pokušao da dobije građevinsku dozvolu, još od 2012. kada je počeo sa pripremom dijela dokumentacije. Lakišić napominje da u prilozima dokumentacije potrebne za građevinsku dozvolu kompanija nikada nije priložila na osnovu čega koristi državnu imovinu, a postupak izdavanja je nekoliko puta obustavljen zbog upravnog procesa koji je pokrenut od strane Regionalnog vodovoda.

„Proces za izdavanje dozvole za asfaltnu bazu nikad nije završen, jer nije postojao dokaz o plaćanju komunalnih taksi, ali i zbog toga što se Regionalni vodovod žalio na rešenje Uprave za vode, koje je kasnije poništeno jer se asfaltne baze nalaze u široj zoni zaštite izvorišta ‘Bolje sestre’. Shodno tome zagađivačima se ne može izdati vodna dozvola jer postoji opasnost od zagađenja vode i vazduha, a što može uticati na izvorište ‘Bolje sestre’“, piše u saopštenju.

Zaključuje da se raznim industrijskim procesima asfaltne baze potencijalno ozbiljno ugrožava kvalitet vode izvorišta i vodosnadbijevanje Crnogorskog primorja.

„Uzimajući u obzir da rad asfaltne baze prouzrokuje ispuštanje hemikalija u vazduh tokom proizvodnje, uključujući mnoge toksične zagađivače vazduha kao što su arsen, benzen, formaldehid, kadmijum, fenol i heksan neprihvatljivo je i nepravedno da se na taj način zagađuje rijeka Morača i sam tim ugrožava se vodoizvorište ‘Bolje sestre’“, poručuje Lakušić.

ADRIA. TV

Provjerite slična mjesta

VAŽNO SAOPŠTENJE ZA JAVNOST PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA REGIONALNOG VODOVODA ZORANA LAKUŠIĆA

Elaborat o rezultatima izvedenih hidrogeoloških istraživanja prilikom procjene uticaja izgradnje privremene ustave na rijeci Morači …