Sumnjiv životni stil devet funkcionera, tužilaštvu prijavljeno pet

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) je u drugom kvartalu 2023. godine pokrenula postupak za ispitivanje stila života za jednog državnog službenika koji ima obavezu podnošenja izvještaja o prihodima i imovini, jer se njegov životni stil nije poklapao sa njegovim prihodima. Taj predmet je dostavila Specijalnom državnom tužilaštvu.

To je deveti postupak koji je ASK pokrenula od 2020. godine, a peta prijava koju su podnijeli SDT-u, odakle su ranije saopštili da su pokrenuli izviđaje po ranijim prijavama. Agencija ni na koji način ne želi da otkriva imena tih funkcionera, kao ni da li su oni i dalje na pozicijama vlasti.

U izvještaju o radu ASK za 2020. navodi se da su, u cilju efikasnijeg otkrivanja nezakonitog bogaćenja, krajem te godine započeli praksu praćenja stila života javnih funkcionera, koristeći za to javno dostupne podatke, kao i saznanja iz medija, i komparirajući ih sa bazama podataka kojima ASK ima pristup.

Te godine pokrenuta su tri postupka provjere po tom osnovu. U izvještaju o radu za 2021. godinu može se naći podatak da je ASK pokrenula postupak za ispitivanje stila života za tri javna funkcionera, a da je u slučaju vezanom za jednog funkcionera predmet dostavljen Specijalnom državnom tužilaštvu. Prošle godine ASK je SDT-u dostavila jedan predmet.

EK vidi ograničen napredak

Evropska komisija je u izvještaju o napretku Crne Gore za 2022. konstatovala da je naša država postigla “određeni nivo spremnosti” u borbi protiv korupcije.

– Tokom izvještajnog perioda postignut je ograničen napredak, a prošlogodišnje preporuke samo su djelimično ispunjene. Bilans rezultata u prevenciji korupcije dodatno je poboljšan, posebno zbog pozitivnog trenda u radu Agencije za sprečavanje korupcije. Međutim, potrebno je učiniti više da se osigura integritet, nepristrasnost i odgovornost Agencije, te da se poboljšaju njeni opipljivi rezultati i povjerenje koje uživa u javnosti, u skladu s preporukama stručne misije organizovane 2021. Kako bi pokazala vjerodostojan odgovor krivičnog pravosuđa, Crna Gora mora da poboljša bilans rezultata u odnosu na istrage, krivično gonjenje i pravosnažne presude u borbi protiv korupcije, uključujući korupciju na visokom nivou. Nadalje, pravni i institucionalni okvir mora se poboljšati u skladu s pravnom tekovinom EU i evropskim standardima, uključujući djelotvornu upotrebu finansijskih istraga i zaplenu i konfiskaciju imovine u takvim slučajevima. Sektori koji su najosjetljiviji na korupciju zahtijevaju ciljanu procjenu rizika i posvećenu akciju – ukazali su iz EK.

Odbor za antikorupciju Skupštine Crne Gore utvrdio je krajem aprila Predlog izmjena zakona o sprečavanju korupcije, koji čeka zeleno svjetlo i od Evropske komisije. Nacrtom izmjena zakona uvodi se definicija životnog stila javnih funkcionera i proširuje se krug onih koji ulaze u tu kategoriju, a Agenciji se daje ovlašćenje da pristupa bankarskim podacima bez traženja saglasnosti. Takođe, funkcioneri se obavezuju da prijavljuju imovinu djece, bez obzira da li žive s njima ili odvojeno.

Javnim funkcionerima će se smatrati, kako se predlaže, i notari, javni izvršitelji, stečajni upravnici, članovi komisija za javne nabavke, koncesije i privatizacije u poslovima čija je vrijednost iznad 10.000 eura.

Kada je u pitanju praćenje životnog stila, precizira se da će ono obuhvatati upoređivanje prijavljenih prihoda i imovine u odnosu na potrošačke navike, mjesto stanovanja i imovinu javnog funkcionera, bračnog i vanbračnog supružnika i djece. Ukoliko utvrdi da je njihov životni stil raskošniji od legalnih prihoda, ASK pokreće postupak po službenoj dužnosti.

Dan

Provjerite slična mjesta

Mekalister: Crna Gora je predvodnik, pozitivna atmosfera iz Podgorice donijeta u Brisel

Premijer Crne Gore Milojko Spajić kazao je da je proširenje EU na Zapadni Balkan pitanje …