Vrhovni sud: Nijesmo spalili sudske spise za “Limenku“

Vrhovni sud Crne Gore saopštio je da nije “spalio sudske spise za Limenku”, kako su to danas neki mediji objavili.

Vrhovni sud reagovao je povodom teksta, objavljenog u dnevnim novinama “Dan”, pod naslovom: “Vrhovni sud spalio sudske spise za Limenku”.

„U cilju pojašnjenja svih činjenica, u konkretnom slučaju, u predmetu Rev. br. 991/15, u pravnoj stvari tužioca A.Đ., iz Podgorice protiv tužene Države Crne Gore, koju je zastupao Zaštitnk imovinsko pravnih interesa Crne Gore radi naknade štete, za koji predmet je iskazala interesovanje NVO Akcija za socijalnu pravdu, Vrhovni sud Crne Gore je donio presudu, koja je i danas dostupna na sajtu suda (https://sudovi.me/vrhs/odluka/153068), kao i u pravosudnom-informacionom sistemu sudstva (PRIS)“, navodi se u reagovanju Vrhovnog suda.

S obzirom na to da je, kako kažu, NVO Akcija za socijalnu pravdu više puta upućivala Vrhovnom sudu zahtjeve za slobodan pristup informacijama, ukazujemo javnosti da spise Vrhovnog suda (revizijskog suda) čine revizija izjavljena protiv pravosnažne presude i odluka o reviziji, koja se donosi nakon razmatranja dostavljenih spisa sudskog predmeta.

„Saglasno Zakonu o parničnom postupku, odluka revizijskog suda, sa kompletnim spisima predmeta dostavlja se prvostepenom sudu. U konkretnom slučaju Osnovnom sudu u Podgorici, a preko Višeg suda u Podgorici. Provjerom kod Osnovnog suda u Podgorici, utvrđeno je da je predmet arhiviran i da se i dalje nalazi u tom sudu“, navode u reagovanju.

Kako kažu, imajući u vidu da Vrhovni sud dostavlja odluku po reviziji nadležnom sudu i vraća mu spise predmeta, to Vrhovni sud nije, niti može biti trajno u posjedu spisa ovog predmeta, jer ih Vrhovni sud ne zadržava, pa samim tim ti spisi ne mogu ni biti predmet predaje spisa od strane Vrhovnog suda.

„Dakle, Vrhovni sud Crne Gore nije “spalio sudske spise za Limenku”, već je , kao što je naprijed navedeno, Državnom arhivu dostavio spis Rev 991/15, koji se sastoji od revizije i odluke po reviziji, a u skladu sa Sudskim poslovnikom, Listom kategorija registraturske građe i Internim pravilom o kancelarijskom i arhivskom poslovanju, kao što se postupa i u svim predmetima u fazi izlučivanja. Odlučujući po zahtjevu Vrhovnog suda, u okviru svoje nadležnosti i u skladu sa propisima kojima se uređuje arhivska djelatnost, Državni arhiv je donio Odluku, br. 04-02-066/23-81/3 od 29.03.2023. godine, kojom je odobrio uništenje bezvrijednog registraturskog materijala, nastalog u radu Vrhovnog suda, za period 2008-2016. godina, između ostalog, i za predmete sudske oznake “Rev”, zaključuje se u reagovanju Vrhovnog suda.

Ističu da Vrhovni sud Crne Gore podržava rad svih nevladinih organizacija i aktivno sarađuje u ispunjavanju programskih aktivnosti brojnih nevladinih organizacija, čiji je, kako kažu, cilj poštovanje i promocija vladavine prava.

Provjerite slična mjesta

Mekalister: Crna Gora je predvodnik, pozitivna atmosfera iz Podgorice donijeta u Brisel

Premijer Crne Gore Milojko Spajić kazao je da je proširenje EU na Zapadni Balkan pitanje …