Naredba o privremenoj zabrani saobracaja teretnih motornih vozila i autobusa

Naredba Ministarstva ekonomskog razvoja o privremenoj zabrani saobraćaja teretnih motornih vozila i autobusa za navedeni pravac glasi ovako:  

“Na osnovu člana 130 Zakona o bezbjednosti saobracaja na putevima (“SI. list CG”,br. 33/12 i 58/14, 14/17 i 66/19), Uprava policije, donosi NAREDBU O PRIVREMENOJ ZABRANI SAOBRACAJA TERETNIH MOTORNIH VOZILA I AUTOBUSA 1. ZABRANJUJE SE saobracaj teretnih motornih vozila, čija najveca dozvoliena masa prelazi 7,5 (sedam zarez pet) tona, u periodu od 15.06. do 15.09.2023.godine, svakim danom, na sljedecim djelovima magistralnih i regionalnih puteva: 4. R-1, Kotor – Trojica (raskrsnica sa M-1), opstina Kotor, do mjesta Krstac (raskrsnica sa R25), opstina Cetinje.” “

2. ZABRANJUJE SE saobracaj autobusa kategorije M2 i Ms (laki i teski autobusi i tzv. kombi vozila), u periodu od 15.06. do 15.09.2023.godine, svakim danom u vremenu od 00,00 do 24,00 casa na dionicama regionalnih puteva: 1. R-1, od mjesta Krstac (raskrsnica sa R25), opstina Cetinje do mjesta Trojica – Kotor (raskrsnica sa M-1), opstina Kotor, iz smjera Njeguša u smjeru Kotora.” 

Jasno se iz naredbe vidi da su naredbom obuhvaceni i kamioni.  Zagušenje u saobraćaju nastaje isključivo iz razloga jer neodgovorni pojedinci ne poštuju postavljenu zabranu i ograničenja. Pozivamo Upravu policije da sankcioniše sve pojedince i firme koje krše ovu zabranu.

Provjerite slična mjesta

Putin Zapadu: “Imajte na umu, države su vam male i gusto naseljene”

Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je da bi evropske zemlje trebale preispitati svoje pozive da …