MUP: IZUZETNA SARADNJA POTVRĐENA PISMOM ZAHVALNOSTI FRONTEX-A

Povodom navoda u medijima o tome da je Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu (FRONTEX) nezadovoljna saradnjom sa crnogorskim vlastima, želimo da informišemo najprije o posjeti delegacije FRONTEX-a, koja je u Crnoj Gori boravila od 4. do 7. jula. Nakon posjete delegacija je u više navrata, a konkretno pismom upućenim Sektoru granične policije, istakla zahvalnost za gostoprimstvo, angažovanje i odličnu organizaciju tokom njihove posjete. Pismo ističe plodonosnu saradnju, te uspješnu terensku posjetu koja je imala za cilj aktiviranje novog operativnog područja na graničnom dijelu između Albanije i Crne Gore. Tom prilikom, delegacija FRONTEX-a istakla je doprinos crnogorske policije uspješnom ishodu posjete.
Najvažnije, navodimo da je šef Misije Crne Gore pri Evropskoj uniji, Petar Marković, obavio još jedan razgovor sa šefom Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu EK sa susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR), Majklom Milerom, u kojem je detaljnije elaborirao argumente koji potvrđuju neosnovanost konstatacija o poteškoćama u saradnji FRONTEX-a sa resornim ministarstvom. Naime, na predlog crnogorske strane da se organizuje video-konferencija Granične policije i DG NEAR-a, kako bi se razriješile dileme i otklonilo moguće nerazumijevanje, Miler je odgovorio da smatra da nije potrebno dodatno raspravljati o ovoj temi nakon što je zaprimljeno adekvatno obrazloženje.
U zvaničnom odgovoru FRONTEX-u pojašnjeno je da je neupućivanje predstavnika Crne Gore u sjedište FRONTEX-a u Varšavi privremeno, odnosno dok traje ljetnja turistička sezona, te da su u pitanju objektivni razlozi s kojima se granična policija suočava tokom turističke sezone.
Napominjemo da to nije negativno uticalo na koordinaciju Zajedničkom operacijom, imajući u vidu da se ista vrši iz Koordinacionog centra u okviru kojeg je uspostavljeno svojevrsno funkcionisanje operativnog dežurstva Sektora granične policije na centralnom nivou, po sistemu 24/7.
Naglašavamo da je Koordinacioni centar u punom kapacitetu stavljen na raspolaganje službenicima FRONTEX-a koji se nalaze u Crnoj Gori, te da je Zajednička operacija na plavoj granici proširena i na druge lokacije – GP Luka Kotor i GP Porto Novi – na kojima će biti angažovan mobilni tim FRONTEX-a.
Ističemo da je konstatacija da je tokom proteklih mjeseci uočen značajan zastoj u saranji i komunikaciji sa FRONTEX-om neosnovana. Štaviše, saradnja je dodatno intezivirana na svim nivoima, što je rezultiralo time da, u neposrednom razgovoru, članovi delegacije Crnu Goru prepoznaju kao jednog od najaktivnijih partnera sa kojima FRONTEX ima odličnu saradnju i kao državu koja pokazuje veliku inicijativu kada je ta saradnja u pitanju.
Kada je u pitanju Non-pejper Evropske komisije, naglašavamo da isti sadrži pozitivne navode koji se konkretno odnose na dobru saradnju sa FRONTEX-om, koja dodatno osnažuje kapacitete i mehanizme već spomenutog Koordinacionog centra – naročito u smislu elektronskog nadgledanja mora i odlične onlajn povezanosti sa Koordinacionim centrom u Varšavi, u smislu broja vozila i patrolnih čamaca – te da je unutrašnja organizacija samog centra dodatno razvijena.
Podsjećamo da je komesarka EU za unutrašnje poslove, Ilva Johanson, prilikom potpisivanja Sporazuma o sprovođenju zajedničkih aktivnosti saopštila da je djelovanje Crne Gore za primjer kada je u pitanju region Zapadnog Balkana. Takođe, komesarka Johanson se zahvalila Crnoj Gori na kolegijalnom procesu i načinu na koji su se vodili pregovori za potpisivanje Sporazuma, te naglasila da je cjelokupan proces bio veoma efikasan, čime su postavljeni standardi za sve dalje pregovore.
Dodatno, Misiji Crne Gore pri EU je potvrđeno da je koncipiran Nacrt izvještaja u kojem kojem su zadržane prvobitne pozitivne ocjene u domenu saradnje sa FRONTEX-om.

Provjerite slična mjesta

BATALJIVAĆEMO: Cijene goriva bi mogle biti veće od četiri do sedam centi

Prema jučerašnjim podacima sa međunarodnih berzi naftnih derivata i kursa dolara i eura, cijene goriva …