Hotel “Plaža” u lavirintu crnogorskog sudstva

Uprkos najavama da će sudski spor povodom vlasništva nad hotelom “Plaža” Zelenika biti brzo okončan, kako bi taj biser crnogorskog turističkog potencijala mogao konačno biti funkcionalan, od toga i dalje nema ništa. Proces još traje, i čini se da se neće lako naći iz lavirinta crnogorskog sudstva. Hotel je nacionalizovan 1948. godine, a Opština Herceg Novi ga je 1960. godine predala Opštini Centar Sarajevo i od tada je radio kao dječije odmaralište. Presudom Vrhovnog suda 2018. godine, hotel “Plaža” pripao je Opštini Centar Sarajevo, ali je odbijena uknjižba kroz upravne sporove i žalbe.

Inače, hotel “Plaža” Zelenika je prvi hotel sagrađen na ovom dijelu Jadrana, i to 1902. godine. Arhitektura je iz doba Austrugarske vladavine.

Kako za portal RTCG advokat Vukašin Šimrak, pravni zastupnik Opštine Centar Sarajevo, stari hotel “Plaža” u Zelenici “sa pripadajućim parkom i plažom je stvarno i pravno vlasništvo Opštine Centar Sarajevo”.

“Nakon Drugog svjetskog rata shodno tadašnjim propisima ta nepokretnost je nacionalizovana ranijim vlasnicima na koji način je Opština Herceg Novi postala nosilac prava korišćenja, odnosno to je postalo društvena svojina sa pravom korišćenja Opštine Herceg Novi. Odlukom Okružnog suda u Titogradu određena i plaćena naknada ranijim vlasnicima za nacionalizovanu nepokretnost. A 1960. godine Opština Herceg Novi stečeno pravo je prenijela Opštini Centar Sarajevo uz naknadu od 68 miliona tadašnjih dinara, što je bila ogromna vrijednost. Kada bi se preračunavalo radilo bi se o milionima eura, možda čak oko deset miliona eura”, rekao je Šimrak.

Šimrak: Nepokretnost bez ikakvog akta oduzeta Opštini Sarajevo

On je naglasio da je stečeno pravo Opština Centar Sarajevo nesmetano koristila sve do devedesetih godina prošlog vijeka, kada je povratkom JNA iz Splita ta nepokretnost bez ikakvog akta oduzeta Opštini Sarajevo.

“Nakon što je lokaciju napustila JNA, nepokretnost je od tada korišćena na način što je Crna Gora, odnosno Morsko dobro, izdavala trećim licima plažu koji su je u ljetnjim mjesecima koristili. Crna Gora je bez pravnog osnova upisala pravo svojine”, smatra Šimrak.

On je naveo da Opština Centar Sarajevo od devedesetih godina, dakle u dužem periodu, nije koristila nepokretnost niti je to mogla s obzirom na to da je država Crna Gora bila upisana kao nosilac prava svojine.

“Prije nekih sedam, osam godina zakonski zastupnik Opštine Centar Sarajevo procesuirao je tužbu Osnovnom sudu u Herceg Novom. Prvostepeni sudovi su odbili tužbu, drugostepeni takođe. Međutim, po reviziji, Vrhovni sud Crne Gore je preinačio tužbu i dosudio posjed i slobodno raspolaganje nepokretnosti Opštini Centar Sarajevo. Takva odluka uslijedila je jer branilaštvo Sarajeva nije tužbenim zahtjevom tražilo utvrđivanje svojine pa Vrhovni sud nije mogao ići van okvira postavljenog zahtjeva koji je u tom smislu postavljen, a to se odnosi i na brisanje upisa Crne Gore. Radilo se o očiglednom propustu branilaštva i nepoznavanja važećih propisa u Crnoj Gori”, rekao je Šimrak.

RTCG

Provjerite slična mjesta

Radojičić: Distrikt Srbija i Crna Gora potpisao sporazume sa Južnom Afrikom, Bocvanom, Mozambikom i Esvatini

Guverner Rotari Distrikta Srbija i Crna Gora Aleksandar Radojičić prisustvovao je sa svojim timom na …