Saopštenje o kadrovskim pitanjima sa 63. sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 63. sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

 1. donijela Rješenje o određivanju Gazmenda Cuce za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva ljudskih i manjinskih prava,
 2. donijela Rješenje o određivanju Ljudmile Popović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za interkulturalizam u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava,
 3. donijela Rješenje o određivanju Arbena Džurete za v.d. generalnog direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava,

 1. donijela Rješenje o određivanju Ljudmile Popović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za interkulturalizam u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava,
 2. donijela Rješenje o određivanju Arbena Džurete za v.d. generalnog direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava,
 3. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora Uprave za kapitalne projekte Milice Bakić,
 4. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Uprave za kapitalne projekte Maje Delić,
 5. donijela Rješenje o postavljenju Milice Bakić za pomoćnicu direktora Uprave za kapitalne projekte – rukovoditeljku Sektora za finansije, javne nabavke i opšte poslove,
 6. donijela Rješenje o postavljenju Maje Delić za pomoćnicu direktora Uprave za kapitalne projekte – rukovoditeljku Sektora za planiranje, tehničku pripremu i implementaciju kapitalnih projekata visokogradnje i turističke infrastrukture,
 7. donijela Rješenje o postavljenju Damira Tuzovića za pomoćnika direktora Uprave za kapitalne projekte – ruukovodioca Sektora za planiranje, tehničku pripremu i implementaciju kapitalnih projekata saobraćaja i očuvanja životne sredine,
 8. donijela Rješenje o razrješenju Savjeta JU Centar savremene umjetnosti Crne Gore, u sastavu: doc. dr Zdravko Delibašić, predsjednik i članovi mr Isidora Damjanović, dr Sonja Radović Jelovac, dr Tatjana Ćalasan i Svetlana Dukić,
 9. donijela Rješenje o imenovanju Savjeta JU Muzej savremene umjetnosti u sastavu¬: doc. dr Zdravko Delibašić, predsjednik i članovi mr Isidora Damjanović, dr Sonja Radović Jelovac i dr Tatjana Ćalasan,
 10. donijela Rješenje o određivanju Irene Popović za vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora Sektora za carinsku bezbjednost i kontrolu u Upravi prihoda i carina,
 11. donijela Rješenje o određivanju Mijata Ilinčića za vršioca dužnosti pomoćnika direktora u Sektoru za velike poreske obveznike u Upravi prihoda i carina,
 12. donijela Rješenje o prestranku vršenja dužnosti v. d. pomoćnika direktora Uprave za kapitalne projekte Damira Tuzovića,
 13. donijela Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Javnog preduzeća za nacionalne parkove Nebojše Popovića,
 14. donijela Rješenje o imenovanju Milanke Rakočević za zamjenicu Zaštitnika imovinsko pravnih interesa Crne Gore – kancelarija u Podgorici,
 15. donijela Rješenje o produženju mandata Zoranu Radusinoviću oficiru za vezu – predstavniku Crne Gore u Centru za sprovođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi (SELEC-u), u Bukureštu,
 16. donijela Rješenje o imenovanju Marije Bošković za članicu Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje,
 17. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. sekretarke Ministarstva kulture i medija Marije Tomović,
 18. donijela Rješenje o određivanju Marije Tomović za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva kulture i medija,
 19. donijela Rješenje o imenovanju Svetlane Dukić za članicu Savjeta JU Muzej savremene umjetnosti,
 20. donijela Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću lnovaciono preduzetnički centar „Tehnopolis” – Nikšić u sastavu: Marijeta Barjaktarović Lanzardi, Zoran Čolaković, Nikola Milić, Veselin Škuletić i Tijana Perović,
 21. donijela Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Drustva sa ograničenom odgovornošću lnovaciono preduzetnički centar „Tehnopolis” – Nikšić u sastavu: Nevena Radović, Zoran Čolaković, Nikola Milić, Veselin Škuletić i Tijana Šućur,
 22. donijela Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Fond za inovacije Crne Gore” Podgorica u sastavu: mr Vasilije Čarapić, mr Milica Marković, dr Milena Lipovina Božović, doktor ekonomskih nauka, prof. dr Ljiljana Kašćelan i prof. dr Aleksandar Popović,
 23. donijela Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Fond za inovacije Crne Gore” Podgorica u sastavu: mr Marijeta Barjaktarović Lanzardi, Aleksandra Mugoša, mr Ivana Janković Mijanović, doc. dr Milena Lipovina Božović i prof. dr Aleksandar Popović,
 24. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladislava Bojovića,
 25. donijela Rješenje o postavljenju Aleksandra Radovića za pomoćnika direktora Uprave policije – rukovodioca Sektora za finansijsko obavještajne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
 26. donijela Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za unapređenje konkurentnosti u ranijem Ministarstvu ekonomskog razvoja Olivere Vukajlović,
 27. donijela Rješenje o razrješenju direktora Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja Branka Vilotijevića,
 28. donijela Rješenje o imenovanju Jonuza Mujevića za direktora Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja,
 29. donijela Rješenje o imenovanju Miljana Ivanovića za izvršnog direktora „Montenegro Bonus” d.o.o. Cetinje,
 30. donijela Rješenje o prestanku mandata direktora Uprave policije Zorana Brđanina,
 31. donijela Rješenje o opozivu izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore – stalne predstavnice – šefice Stalne misije Crne Gore pri NATO, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Briselu Dubravke Lalović,
 32. donijela Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora „Monte-put” doo Podgorica u sastavu: Aleksandar M. Ljumović, Nikola Milićević i Dušan Golović,
 33. donijela Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora „Monte-put” doo Podgorica u sastavu: Adis Kučević, Nikola Milićević i Dušan Golović,
 34. donijela Rješenje o razrješenju članova Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo u sastavu: Vladislav Vlahović i Tatjana Perović,
 35. donijela Rješenje o imenovanju članova Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo u sastavu: Maja Nišavić i Ćamil Kujević,
 36. odredila Ivana Pupovića za punomoćnika-predstavnika Vlade na redovnoj sjednici Skupštine akcionara Plodovi Crne Gore AD Podgorica,
 37. predložila Skupštini akcionara Plodovi Crne Gore AD Podgorica da za članicu Odbora direktora ovog Društva izabere mr Amru Terzić,
 38. donijela Rješenje o postavljenju mr Marijete Barjaktarovic Lanzardi za generalnu direktoricu Direktorata za inovacije i tehnoloski razvoj u Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja,
 39. predložila Skupštini akcionara Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević” a.d. Igalo da za članicu Odbora direktora ovog Društva izbere Mariju Miličković,
 40. odredila Kostu Leovca za punomoćnika-predstavnika Vlade na redovnoj Skupštini akcionara Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević” a.d. Igalo,
  SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Provjerite slična mjesta

ĆINĆUR: Isključenje Pejović iz PES-a atak na slobodno izražen stav

Poslanica Pokreta Evropa sad Radinka Ćinćur istakla je da isključenje koleginice Jevrosime Pejović iz PES-a …