Ministarstvo pravde: Povećanje zarada sudijama uticaće na vraćanje povjerenja u pravosudni sistem

Sudije osnovnih sudova i tužioci u osnovnim državnim tužilaštvima dobiće značajno uvećanje osnovnih zarada što predstavlja važan korak ka ostvarivanju pune nezavisnosti sudstva i tužilaštva. Uvećanje zarada za navedenu kategoriju predstavlja početnu fazu usklađivanja zarada u pravosudnom sistemu, nakon čega će se u saradnji sa Ministarstvom finansija, nastaviti sa daljim aktivnostima na ovom planu, saopšteno je iz Ministarstva pravde povodom odluke Vlade da se sudijama povećaju zarade.

Pored činjenice da će predmetno uvećanje zarada u značajnoj mjeri uticati na vraćanje povjerenja u pravosudni sistem i podići efikasnost rada u navedenim institucijama, dodatno će i ohrabriti sadašnje ali buduće nosioce pravosudnih funkcija da nastave sa beskompromisnom borbom sa svim oblicima kriminala i korupcije na svim nivoima. Svako povećanje zarada u javnom sektoru je korak naprijed u podizanju standarda državnih službenika, a posebno kada su u pitanju sudije i tužioci osnovnih sudova i tužilaštava kao najopterećenija karika pravosudnog sistema. U konačnom Ministarsvo pravde iskazuje i zahvalnost Ministarsvu finansija koje je prepoznalo značaj ove reforme – kazali su iz Ministarstva pravde.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Za kopanje tunela sumnjiče automehaničara, policija traga za Baćović

Jedan od osumnjičenih za kopanje tunela ispod Višeg suda u Podgorici, Vladimir Erić, zaposlen je …