HOT: PROMJENA SVIJESTI UZ PRIMJENU DOBRIH PRAKSI IZ REGIONA ZA ČISTIJU PODGORICU

Denis Hot, v.d. direktora “Čistoća d.o.o” sastao se sa rukovodstvom “Čistoće” iz Zadra, a koje je u regionu prepoznata kao dobar primjer prakse kada je u pitanju odlaganje i upravljanje otpadom.

Hot je u razgovoru sa delegacijom iz Zadra govorio o unapređenju načina rada i poboljšanju efikasnosti gradskog preduzeća “Čistoća”, ali i o tome kako uticati na promjenu svijesti građana Podgorice kako bi se suzbio dugogodišnji problem sa nepropisnim odlaganjem otpada.

“Proces konsolidacije gradskog preduzeća, koje je pretrpjelo ogromnu štetu u prethodnom periodu je zahtjevan posao, ali efekti cjelodnevnog rada naših ekipa bi bili kompletni kada bi mi kao građani dali doprinos i otpad odlagali na za to predviđenim mjestima, čuvajući zajednički prostor. Iskustvo kolega iz regiona nam je veoma dragocjeno i primjenjivo u svim segmentima poslovanja ”, kazao je Hot.

Izvršni direktor “Čistoća” Zadar, gdin John Ivan Krstičević, kazao je da se sva komunalna preduzeća susrijeću sa sličnim izazovima, te da je kontrola i primjena sankcija jedan od važnijih faktora koji utiču na promjene loših navika pojedinaca, a samim tim i na povećanje stepena higijene.

“Činjenica je da nas važnost poslova koje obavljamo obavezuje da stalno napredujemo, jer građani imaju velika očekivanja od nas. S druge strane, stalno ukazujemo i na neophodnost uključivanja građana i poštovanja pravila, kako bi sistem u potpunosti funkcionisao”, dodao je Krstičević.

Na sastanku je istaknuta potreba većeg angažovanja na planu povlačenja sredstava iz EU fondova, kao i zadovoljstvo što će ova dva privredna društva biti partneri na projektu koji je u završnoj fazi realizacije.

Zaključeno je da je u vrhu prioriteta obje gradske uprave dugoročna održivost i briga za životnu sredinu. ‘’Iz tog razloga ćemo u narednom periodu podržati sve projekte koji će osnažiti perspektivu ekološkog razvoja našeg grada’’, istakao je Hot, uz zahvalnost na posjeti i najavi dobre saradnje.

Provjerite slična mjesta

ĆINĆUR: Isključenje Pejović iz PES-a atak na slobodno izražen stav

Poslanica Pokreta Evropa sad Radinka Ćinćur istakla je da isključenje koleginice Jevrosime Pejović iz PES-a …