Andrija Babović v.d. sekretara za komunalne poslove, pet imenovanja

Sekretarijat za komunalne poslove dobio je vršioca dužnosti sekretara Andriju Babovića koji će ovim organom uprave rukovoditi u narednih šest mjeseci. Ovo je peto imenovanje u organima uprave od početka mjeseca. Prethodno je za vršioca dužnosti sekretara za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom imenovana Slađana Anđušić, za v.d. sekretara za finansijske poslove i budžetsku kontrolu Balša Špadijer, dok će Sekretarijatom za podršku biznis zajednici u v.d. mandaturukovoditi Šućo Orahovac.

Na čelu Sekretarijata za saobraćaj za vršioca dužnosti sekretara imenovan je Nino Kaluđerović.

Andrija Babović na čelu sekretarijata dolazi ispred Nove srpske demokratije.

Osnovne studije završio je u Novom Sadu, dok je master studije završio na Univerzitetu Singidunum u Beogradu i stekaozvanje diplomirani ekonomista – master. Student je i doktorskih studija iz oblasti menadžmenta. Učestvovao je u izradi razvojnih projekata za nove kompanije većinom u inostranstvu i kao član krovne komisije bio je angažovan na poslovima finansijske i kontrole zakonitosti poslovanja kompanije CEDIS.

Babović je za „Dan“ potvrdio da je imenovan za v.d. sekretara za komunalne poslove.

On je naveo da će se zalagati za poboljšanje praćenja i boljeg sprovođenja zakona i propisa u komunalnoj odnosno stambenoj oblasti.

– Saradnja sa preduzećima koja su u domenu sekreterijata će biti mnogo intezivnija nego što je do sada bio slučaj ali će i u kontinuitetu biti sprovođen i upravni nadzor nad preduzećima. Nalagaću mjere za izvršenje utvrđenih obaveza i ukoliko se jave problemi i propusti u radu predlagati mjere za prevazilaženje problema. Posebna pažnja će biti usmjerena na trošenje sredstava budžeta Glavnog grada koja su opredijeljena preduzećima (koja spadaju pod domen Sekretarijata) za javnu funkciju, kroz davanje mišljenja da li je usluga izvršena u skladu sa programom rada društva.Radićemo na tome da podignemo standarde življenja građana Glavnog grada u okviru svojih nadležnosti – saopštio je Babović.

Provjerite slična mjesta

ĆINĆUR: Isključenje Pejović iz PES-a atak na slobodno izražen stav

Poslanica Pokreta Evropa sad Radinka Ćinćur istakla je da isključenje koleginice Jevrosime Pejović iz PES-a …