BAR: Od pretovara opasnog amonijum-nitrata zarada svega 4,5 eura po toni, mještani u strahu


Pretovar ruskog amonijum-nitrata sa broda ukotvljenog ispred Bara, koji je naručila Azotara Pančevo, trebalo bi uskoro da počne, budući da je postignut dogovor da predstavništvo firme Agent plus u Baru preuzme realizaciju poslova špedicije.

Time će, kako je potvrđeno Pobjedi, biti otklonjene i posljednje proceduralne barijere da pošiljka amonijum-nitrata sa 34,4-postotnim udjelom azota koji se koristi kao vještačko đubrivo, počne da se pretovara na lučki vez broj 1 za koji Luka Bar a.d. ističe da ima sve potrebne saglasnosti i dozvole, uključujući i bezbjednosne i ekološke.

Umjesto pojašnjenja i konkretne potvrde da nema bojazni od potencijalnih akcidenata zbog pretovara amonijum-nitrata, za proteklih nekoliko dana u državi nije bilo nijedne agencije ili državne inspekcije koja se prihvatila nadležnosti da isprati i kontroliše ove aspekte od značaja za tranzit tereta koji se, prema klasifikaciji UN, računa u klasu 5.1 – opasnih materija visokooksidirajućih karakteristika.

Pored primjene u poljoprivredi kao vještačko đubrivo (šalitra), amonijum-nitrat zbog svojih karakteristika predstavlja i komponentu industrijskih eksploziva. Ne smije doći u dodir sa organskim i mineralnim uljima, izvorom vatre, ili u kontakt sa metalima, zbog čega se prilikom transporta i manipulacije pretovarne lopate premazuju posebnim bojama koje sprečavaju da dođe do trenja i varnica.

Ukoliko dospije u more mogao bi da proizvede posljedicu eutrofikacije, budući da prospješuje munjevit razvoj algi.

UPOZORENJE MJEŠTANA
Protest u javnosti zbog najavljenog pretovara i tranzita amonijum-nitrata izrazili su i mještani naselja Stara ambulanta koje se graniči sa lučkom zonom. Strahuju da je pretovar velika nepoznanica, jer već, kako su kazali, imaju loše iskustvo sa negativnim uticaj bakrovog koncentrata na njihove domove, a za rješenje tog problema nemaju adekvatan odgovor ni Luke niti državnih službi u proteklih dvije godine.

U obraćanju su, između ostalog, upitali kuda će kamioni natovareni amonijum- nitratom da prolaze.

Da približimo građanima koji ne znaju, sporno skladište koncentrata bakra gdje se svakodnevno vrši pretovar vagon-kamion-skladište, nalazi se na RO-RO terminalu koji je tik uz saobraćajnicu kojom se kreću kamioni za uvoz i izvoz. Amonijum-nitrat u dodiru sa praškastim metalima kao što su bakar, cink, olovo i aluminijum, dovode do eksplozivne reakcije. S obzirom na veliku količinu prašine koja se svakodnevno svuda širi sa ovog mjesta pretovara, stotine kamiona koji prolaze i dodatno dižu prašinu sa crnog kolovoza punog koncentrata bakra, interesuje nas kako misle da spriječe eventualni kontakt bakra sa amonijakom – navodi se u obraćanju mještana.

Od političkih partija u lokalnom parlamentu u subotu je reagovala jedino odbornica vladajuće DPS Nikica Purlija koja je kazala da je neshvatljivo da je pretovar planiran uprkos činjenici da se nadležne inspekcijske službe koje funkcionišu u okviru Uprave za inspekcijske poslove, kako kaže, ,,ograđuju od nadležnosti i ne preduzimaju odgovornost za sve ono što mogu biti posljedice ili izazivanje incidenata većih razmjera“.

Zbog svega pozivamo menadžment Luke Bar, Upravu za inspekcijske poslove i u konačnom Vladu Crne Gore da preduzmu odgovornost, informišu javnost o detaljima pretovara, transporta i tretmana ove robe i da spriječe eventualne incidente i sve nesagledive posljedice koje mogu nastati na štetu života radnika i imovine Luke Bar i svih drugih građana i gostiju koji su direktno ili indirektno izloženi ovoj opasnosti – navela je tada Purlija.

BENEFITI I OPASNOSTI
Prema zvaničnoj dostupnoj tarifi, ukoliko nije drugačije ugovoreno, pretovar rasutog tereta u Luci Bar naplaćuje se 4,5 eura po toni. Za brod od 30.000 tona (ukoliko je toliko pod palubom) to bi iznosilo 135.000 eura.

Na osnovu dostupnih informacija, zbog karakteristika pruge i nagiba, kapaciteti jedne željezničke kompozicije koja ispunjava ADR standarde transporta amonijum-nitrata su 750 tona.

Podsjećamo, sve inspekcijske službe koje smo kontaktirali minulih dana odgovorile su da „neko drugi“ ima nadležnost za inspekcijski nadzor nad pretovarom i tranzitom amonijum-nitrata.

Iz Uprave za inspekcijske poslove su naveli da pretovar amonijum-nitrata nije prepoznat kao aktivnost u Uredbi o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu, a koja je donešena na osnovu Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Takođe, Zakonom o hemikalijama, po kojem postupa ekološka inspekcija, definisano je da se on ne primjenjuje na hemikalije koje su pod carinskim nadzorom, u carinskom skladištu ili slobodnim zonama, radi ponovnog izvoza ili tranzita ako se te hemikalije ne prerade ili obrade – naveli su u odgovorima.

Ukazali su na to da je amonijum-nitrat sredstvo za ishranu bilja – đubrivo, i da su Zakonom o sredstvima za ishranu bilja i Pravilnikom o načinu skladištenja i rukovanja amonijum-nitratnim đubrivima sa visokim sadržajem azota, bliže uređeni uslovi za promet ovog sredstva.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

ĆINĆUR: Isključenje Pejović iz PES-a atak na slobodno izražen stav

Poslanica Pokreta Evropa sad Radinka Ćinćur istakla je da isključenje koleginice Jevrosime Pejović iz PES-a …