Padaju maske u Barskoj plovidbi – za čiji interes su predstavnici države donijeli  Odluku o  kupovini putničkog broda AF Franceska

Manjinski akcionari su podnijeli zahtjev Akcionarskom društvu (AD) Barska plovidba za otkup akcija jer nisu saglasni sa Odlukom Skupštine akcionara o kupovini putničkog broda AF Franceska, koja je donesena krajem juna.

Većina manjinskih akcionara zahtjev su podnijeli pozivajući se na član 127 Zakona o privrednom društvu. Prema saznanjima Primorskog portala, Društvo je u obavezi da preko 465 000 akcija isplati po cijeni od 2,63 eura. Ukupan iznos koji je Barska plovidba dužna da isplati manjinskim akcionarima je oko 1.266 000 eura. To je skoro ekvivalentno neto profitu u iznosu od 1.197.000 eura koji je u Barskoj plovidbi ostvaren u prvom kvartalu tekuće godine.

Prema Zakonu o privrednom društvu, član 127. – pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija, akcionar može tražiti od društva da mu otkupi akcije po prosječnoj tržišnoj cijeni koje su akcije društva imale u posljednjih šest mjeseci prije dana kada je donijeta odluka na Skupštini akcionara, ili u visini srazmjernog dijela neto vrijednosti imovine društva na dan kada je Skupština akcionara donijela odluku.

U konkretnom slučaju ako je akcionar na Skupštini akcionara glasao protiv donošenja odluke o raspolaganju (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili drugom raspolaganju) od strane društva imovinom velike vrijednosti.

Podsjetimo, mediji su prenijeli 5.juna da je Odbor direktora AD Barska plovidba, pozivajući se na izvor iz Odbora, “zaokružio finansijsku konstrukciju za kupovinu dva feribota koji bi saobraćali iz Bara do italijanskih gradova Bari i Ankona i tražiće na Skupštini akcionara ove države firme koja je zakazana za kraj juna dopunu dnevnog reda sa tačkom koja se odnosi na ovaj projekat”.

Na 22. redovnoj sjednici Skupštine akcionara AD Barska plovidba koja je održana, 27.juna većinom glasova je usvojena Odluka o odobrenju kupovine putničkog broda “AF Francesca”;
Za odluku je glasalo 70,34% od broja prisutnih akcionara a protiv 29,4 % od broja prisutnih akcionara (503.413 akcije)

U čijem interesu je Skupština akcionara AD Barska plovidba donijela Odluku kojom je omogućila da se sa računa isplaćuje milionski iznos što bi moglo rezultirati da državna kompanija ostane bez novca za isplatu rate kredita za teretne brodove Bar i Budva što bi moglo pasti na teret poreskih obveznika Crne Gore.

Skupština akcionara je usvojila Odluku o odobrenju kupovine putničkog broda 27.juna. Manjinski akcionari koji nisu bili saglasni sa danas već spornom odlukom, iskoristili su zakonsko pravo, i u roku od 30 dana, od dana održavanja Skupštine podnijeli zahtjeve za otkup akcija

Kako će se kupiti brod AF Franceska više nije krucijalno pitanje, jer i oni koji su donijeli Odluku znaju da Barska plovidba nema novca za feribot. Da li je precjenjenost broda, bila namjera kako bi se omogućilo pojedincima da zadovolje lične interese u ovom trentku na štetu državne kompanije što im je omogućila odluka o kupovini broda od strane društva imovinom velike vrijednosti (pet-šest miliona eura).

Zanimljivo je da su u aktuelnom Odboru direktora ispred većinskog vlasnika- države i članovi, nekadašnji predstavnici kapitala manjinskih akcionara.

Da li su ovom odlukom pale maske ko radi u interesu državnog preduzeća AD Barska plovidba, a ko za interese pojedinaca na štetu pomorske kompanije čiji su putnički brodovi do 2016. godine “spajali obale”.

PRIMORSKI PORTAL

Provjerite slična mjesta

ĆINĆUR: Isključenje Pejović iz PES-a atak na slobodno izražen stav

Poslanica Pokreta Evropa sad Radinka Ćinćur istakla je da isključenje koleginice Jevrosime Pejović iz PES-a …