Prepoznaj i prijavi trgovinu ljudima

Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, 30. jul proglašen je Međunarodnim danom borbe protiv trgovine ljudima. U cilju skretanja pažnje javnosti o fenomenu trgovine ljudima, Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova/Odjeljenjem za borbu protiv trgovine ljudima, organizuje kampanju pod nazivom „Prepoznaj i prijavi trgovinu ljudima“ koja je počela 27. jula i trajaće do 1. avgusta 2023. godine.
Kampanja se odvija u 15 lokalnih zajednica: Podgorica, Ulcinj, Herceg Novi i Budva, Kotor, Tivat, Bar, Nikšić, Berane, Kolašin, Bijelo Polje, Rožaje, Žabljak, Pljevlja, Cetinje, uz čiju podršku su postavljeni štandovi putem kojih predstavnici/e MUP-a u saradnji sa predstavnicima/cama Međunarodne organizacije za migracije, Crvenog krsta Crne Gore i nevladinim organizacijama – Crnogorski ženski lobi, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić i Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore „Defendologija“ – dijele informativni materijal i pružaju informacije o ovoj negativnoj društvenoj pojavi, kao i službama za pomoć i podršku.
Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima je prilika da se dodatno istakne važnost prepoznavanja trgovine ljudima, da se informišu građani/ke, putnici/ce i turisti/kinje koji/e borave u Crnoj Gori o vidovima prevencije, najzastupljenijim oblicima trgovine ljudima, ali i o pomoći koja im je dostupna ukoliko posumnjaju na ovo krivično djelo. IOM Crna Gora, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Crne Gore, poziva sve građane/ke da se pridruže kampanji „Prepoznaj i prijavi trgovinu ljudima“ kako bismo zajedno radili na suzbijanju ovog ozbiljnog problema.

Provjerite slična mjesta

Abazović: Šteta što gradonačelnik Podgorice nije Luka Rakčević

Rezulat Pokreta Evropa sad u Podgorici je napravio Jakov Milatović što znači da ipak, po …