Donacijom od 1,35 miliona eura, NLB menja naš matični region u region mogućnosti

U NLB grupi odgovornost prema klijentima, zaposlenima i društvu vidimo kao svoju misiju. Istovremeno, svjesni smo da sami ne možemo promijeniti društvo na bolje, već samo zajedno sa velikodušnim pojedincima i organizacijama koje već ostavljaju bolje tragove. Zajedno sa njima unaprijedićemo kvalitet života baš ovdje, u Crnoj Gori.

Sa željom da dio profita usmjeri ka kreiranju održive budućnosti za nas i generacije koje dolaze, NLB Grupa je opredijelila 1,35 miliona eura za sva tržišta u matičnom regionu gdje posluje. Zaposleni u NLB Grupi nominovali su blizu 100 organizacija i na kraju, glasanjem, izabrali više od 30 primalaca, među kojima su različita udruženja, humanitarne organizacije i ustanove kojima će se donirati sredstva.

U Crnoj Gori je 11 organizacija zajedno dobilo donaciju od 100.000 eura. Odabrane organizacije posvećene radu sa najvažnijim i najosjetljivijim kategorijama, a to su djeca, porodice i stare osobe. NLB Banka je donirala sredstva koja će se koristiti da se poboljšaju uslovi brige o djeci, za pomoć socijalno ugroženim porodicama i našim najstarijim stanovnicima, ali nije zaboravila ni svoje zaposlene, formirajući solidarni fond za potrebe zaposlenih u slučaju nesreće.

“Ponosan sam što sam dio NLB porodice, koja u svakom trenutku brine o zajednici stvarajući bolje tragove za generacije koje dolaze. Raduje me da će donacije biti uručene organizacijama koje su stub našeg društva, ali i zalaganje kolega koje su glasale primaoce. Našim donacijama neka će lečenja počinjati ali i završavati se u Crnoj Gori, gradiće se igrališta za djecu sa poteškoćama u razvoju, a našim najosetljivijim kategorijma društva u domovima, učinićemo boravak bezbrižnijim. NLB je još jednom pokazala da je mnogo više od finansijske institucije” izjavio je Martin Leberle, predsjednik upravnog odbora.

U Crnoj Gori donacije primaju sljedeće organizacije: Poliklinika Instituta za bolesti djece u vrijednosti od 40.000€, JU Dječiji dom “Mladost” iz Bijele donaciju vrijednosti 10.000€, Crveni krst Crne Gore takođe 10.000€, 5.000€ opredijeljena su JU Zavodu “Komanski most”, domovi starih “Grabovac” i “Bijelo Polje” po 5.000€, dok će pet dnevnih centara za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju iz Ulcinja, Herceg Novog, Berana, Pljevalja i Podgorice dobiti 15.000€, svaki centar po 3.000€.

Prilikom informacije o primanju donacije iz dječijeg doma “Mladost” iz Bijele napisali su “Prije svega želimo da se najtoplije zahvalimo menadžmentu i zaposlenima NLB Banke Podgorica, na želji i odluci da našoj ustanovi upute donaciju. Budite sigurni da svoju donaciju upućujete na pravo mjesto, jer ova ustanova zbrinjava najranjiviju kategoriju populacije u našoj državi.
U našoj ustanovi trenutno boravi oko 95 djece uzrasta od 9 mjeseci do punoljetstva, odnosno do završetka srednje škole. U posljednjih nekoliko godina došlo je do značajne promjene u strukturi djece o kojima brinemo, na način da od ukupnog broja njih 50% ima smetnje u razvoju, a 25% ima probleme sa mentalnim zdravljem, što zahtjeva stalni nadzor ljekara specijaliste neuropsihijatra, a često i redovnu medikamentoznu terapiju.”

“Jako nas raduje što ćete donirati sredstva našem Dnevnom centru. Još više nas raduje što ste prepoznali naš rad, mjesto i važnost za razvoj društva u cjelini, zbog čega vam se od srca zahvaljujemo.

Vrlo pohvalno za NLB banku što prepoznaje rad naših ustanova i doprinosi razvoju socijalne inkluzije”, saopštili su iz Dnevnog centra Pljevlja.

Cijeneći značajno mjesto koje svaka od ovih institucija zauzima u društvu kao i važnost djelatnosti koju obavlja, raduje nas da ćemo zajedno, vođeni srcem stvoriti svijet pun prilika.

Provjerite slična mjesta

ĆINĆUR: Isključenje Pejović iz PES-a atak na slobodno izražen stav

Poslanica Pokreta Evropa sad Radinka Ćinćur istakla je da isključenje koleginice Jevrosime Pejović iz PES-a …