ASP: Država “zaboravila” na milionske donacije Ubovića i Bemaksa

Nevjerovatno je da se do danas u javnosti nijesu previše u fokus stavljale brojne donacije podgoričke kompanije Bemaks, uključujući izgradnju osnovne škole vrijedne sedam miliona eura u Tološima, poručili su iz Akcije za socijalnu pravdu (ASP). To su rekli komentarišući policijske provjere veza biznismena Ranka Ubovića i firme Bemaks sa ranijim menadžmentom Uprave policije i korišćenje šest luksuznih vozila koje je upravo Ubović nabavio. Ta vozila zaplijenjena su tokom policijske racije u hotelu “Podgorica”.

Akcija za socijalnu pravdu još novembra 2021. godine objavila je da je Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) pokrenula prekršajni postupak protiv tadašnjeg Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, jer nije dostavilo podatke o donaciji izgradnji škole u Tološima, koju je nekoliko dana prije izbora ondašnje vlade Zdravka Krivokapića zaključio tadašnji ministar prosvjete Damir Šehović sa kompanijom Bemaks.

“ASK je tada postupila po inicijativi Akcije za socijalnu pravdu, koja je od institucije zadužene za sprječavanje korupcije tražila da se utvrdi da li je ugovor o donaciji zaključen na zakonit, objektivan i nepristrasan način, te da li na bilo koji način postoji narušavanje javnog interesa. Ni do danas nemamo odgovor šta je epilog postupanja ASK-a”, piše u izjavi iz ASP-a dostavljenoj Portalu RTCG.

Predmet ugovora o donaciji, za koji je Bemaks saopštio da je vrijedna sedam miliona eura, je izgradnja osnovne škole u Tološima sa salom za fizičko vaspitanje na dvije urbanističke parcele, koje su u svojini Vlade Crne Gore.

“Međutim, ugovor nije sadržao niti pravni osnov na bazi kojeg je zaključen, niti se u bilo kojem članu pozivao na odluku Vlade Crne Gore, kojom odobrava da se na urbanističkim parcelama u Tološima, koje su u njenom vlasništvu, sagradi škola kroz donaciju Bemaksa. Takođe, ugovor nije sadržo ni cijenu, odnosno vrijednost donacije, pa ga je sve to činilo pravno upitnim i manjkavim aktom. Iako se njegov predmet odnosi na višemilionsku vrijednost, ugovor nije imao nikakvih zaštitnih klauzula, dok se navodilo da će se precizan iznos donacije utvrditi posebnim aneksom na bazi specifikacija, predračuna i druge dokumentacije, koju ispostavi Bemaks. ASP je ranije više puta zatražila tu dokumentaciju od Ministarstva, ali nikada nije odgovoreno na zahtjeve”, naveli su iz ove NVO.

Ugovor je potpisan sa firmom Bemaks, ali je u javnosti sve predstavljeno kao donacija Ubovića.

“Zakonom o sprečavanju korupcije propisano je da je organ vlasti dužan da do marta tekuće godine za prethodnu godinu dostavi Agenciji pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije. Ukoliko ASK utvrdi da su primljena sponzorstva i donacije uticali ili mogli uticati na zakonitost, objektivnost i nepristrasnost rada organa vlasti, o tome daje mišljenje i obavještava nadležni organ vlasti radi preduzimanja mjera. Kompanija Bemaks je vodeća u saobraćajno/građevinskom sektoru i ostvaruje desetine miliona prihoda od poslova koje dobija od države i lokalnih samouprava. Samo po osnovu podizvođačkih ugovora na dionici autoputa Smokovac-Mateševo, imala je ugovorenih preko 230 miliona eura. Kilometar te dionice bio je najskuplji u Evropi”, naglasili iz ASP-a.

Kada je u pitanju Glavni grad Podgorica, smatraju, na sajtu te lokalne samouprave pominjao se u kontinuitetu veći broj donatorskih ugovora sa Bemaksa.

“Istovremeno, podaci ASP-a pokazuju da ta kompanija dobija veliki broj poslova na tenderima Glavnog grada, a prihodi koje je ostvarila samo za nekoliko godina od Glavnog grada su najmanje 14 miliona eura. Davanje donacija je vrlo osjetljivo, jer donacija može da bude i ‘otvaranje vrata’ i uticaj na donosioce odluka za dobijajanje poslova i ostvarivanje boljih pozicija u poslovanju. Nevjerovatno je da se do danas u javnosti nijesu previše u fokus stavljale brojne donacije podgoričke kompanije”, zaključili su iz ASP-a.

RTCG

Provjerite slična mjesta

ĆINĆUR: Isključenje Pejović iz PES-a atak na slobodno izražen stav

Poslanica Pokreta Evropa sad Radinka Ćinćur istakla je da isključenje koleginice Jevrosime Pejović iz PES-a …