Održana sjednica Operativnog štaba za zaštitu i spašavanje: Velika opasnost od požara

Sjednica Operativnog štaba za zaštitu i spašavanje kojom je predsjedavao rukovodilac štaba Miodrag Bešović održana je u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova, zbog naglog
povećanja opasnosti od požara na otvorenom prostoru usljed trenutne meteorološke situacije. Sastanku su prisustvovali predstavnici Vojske Crne Gore, Uprave policije i ostalih
institucija koje učestvuju u radu ovog tijela.
Konstatovano je da su svi raspoloživi subjekti sistema za zaštitu i spašavanje kako na lokalnom tako i na državnom nivou u punoj pripravnosti. Svi članovi tima dobili su konkretna zaduženja i zadatke iz domena svoje odgovornosti.
Takođe, kao novina i doprinos kvalitetnijem sistemskom odgovoru predstavljen je i MFFIS (
Montenegrin Forest Fire Information System ) koji pomoću satelita detektuje požar u realnom vremenu i pomaže u određivanju operativnih prioriteta na osnovu analize ciljnih parametara.
Imajući u vidu trenutne meteorološke prilike Operativni štab ovom prilikom apeluje na
građane da shvate ozbiljnost situacije i postupaju u skladu sa preporukama i naredbama,
te da ne pale vatru na otvorenom prostoru i izbjegnu upotrebu pirotehničkih sredstava jer
će u suprotnom biti krivično sankcionisani. Inspekcijski nadzor će biti pojačan.

Provjerite slična mjesta

Za kopanje tunela sumnjiče automehaničara, policija traga za Baćović

Jedan od osumnjičenih za kopanje tunela ispod Višeg suda u Podgorici, Vladimir Erić, zaposlen je …