Definisaće okvir za kriptovalute i blockchain tehnologiju

Ministar finansija Aleksandar Damjanović sa saradnicima sastao se sa menadžmentom Upbeat hub-a, izvršnim direktorom Igorom Miloševićem, tehničkim direktorom Ivanom Joličićem, komercijalnim direktorom Igorom Goranovićem i koordinatorom savjetodavnog tima, dr Anrejem Mihailovićem, kako bi razgovarali na temu razvoja blochchain tehnologija, odnosno tržišta kriptovaluta.

Imajući u vidu rastuću zastupljenost trgovine kriptovalutama na svjetskim tržištima, kao i neslućeni potencijal za razvoj modernih tehnologija u ovoj oblasti, koje mogu imati direktne benefite za nacionalne ekonomije zemalja koje adekvatno regulišu ovu oblast, ministar Damjanović je istakao da je cilj Ministarstva finansija da u saradnji sa Centralnom bankom i Komisijom za tržište kapitala, uz konsultacije sa stručnom zajednicom, u dogledno vrijeme, transparentno definiše legislativni okvir, koji će postaviti bazu za dalji razvoj blockchaina, ali i jasno prepoznati modele za spriječavanje potencijalnih zloupotreba u ovoj oblasti.

Gospodin Milošević je naglasio da se Upbeat hub koju predvodi već pet godina aktivno bavi istraživanjem primjene blockchain tehnologije i trzista stablecoins i volatilnih valuta, kako sa aspekta tehnoloških inovacija, tako i u dijelu naučno-istraživačkog rada koji tretira ekonomski uticaj na mako i mikro nivou. U tom kontekstu, tim Upbeat huba sa svojim ekspertskim timom stavio je na raspolaganje ekspertizu kojom Upbeat hub raspolaže, kao doprinos zajednice stručnjaka adekvatnom uspostavljanju sistema za razvoj i nadzor, odnosno uređenje ove oblasti. Na sastanku je predstavljen i Perper net projekat koji se trenutno trazi pristup sendbox-u kako bi Crna Gora u regulisanim uslovima mogla da testira funkcionisanje trziste kriptovaluta paralelno sa izradom regulative.
Dogovoreno je da se komunikacija na ovu temu intenzivira u narednom periodu.

Provjerite slična mjesta

Ova temperatura tijela je tajna dugog života

Iako se do sada smatralo da je idealna telesna temperatura 36,6 stepeni Celzijusa, poslednja istraživanja …