evropasad

Evropa sad cijeni odgovoran potez Pravde za sve

Pokret Evropa sad! cijeni odgovoran odnos liste “Pravda za sve” i njenog nosioca, Vladimira Leposavića, prema aktuelnom političkom momentu i pozdravlja njihovu odluku da povuku sve prigovore DIK-u i žalbe Ustavnom sudu.

Naime, nakon ponovljenih izbora na Cetinju je svakom dobronamjernom bilo jasno da je posrijedi svojevrsni izborni inženjering kojim se željela promijeniti izborna volja iskazana 11. juna i silu na sramotu u parlament ugurati politička partija koja prije mjesec dana nije prešla cenzus, čime bi se dodatno odložilo okončanje izbornog procesa, a samim tim produžio vijek nefunkcionalnim institucijama.

Odluka “Pravde za sve”, stoga, predstavlja cjelishodan korak u pravcu odblokiranja demokratskih procesa u Crnoj Gori i važnu stepenicu u susret konstituisanju legitimnog, na izbornoj volji formiranog, saziva skupštine, a samim tim i nesmetanom formiranju nove vlade. Ovime se otvara prostor da ključne državne institucije konačno budu odblokirane.

Provjerite slična mjesta

ĆINĆUR: Isključenje Pejović iz PES-a atak na slobodno izražen stav

Poslanica Pokreta Evropa sad Radinka Ćinćur istakla je da isključenje koleginice Jevrosime Pejović iz PES-a …