Vlada i danas kadrirala, ima poznatih imena

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 60. sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

 1. donijela Rješenje o određivanju Aleksandra Radovića za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije – rukovodioca Sektora za finansijsko-obavještajne poslove,
 2. dala saglasnost da se Marija Vujović postavi za glavno ovlašćeno službeno lice u Ministarstvu finansija – Direktoratu za centralnu harmonizaciju i razvoj unutrašnjih kontrola – Direkciji za nadzor nad revizijom,
 3. donijela Rješenje o razrješenju člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Sportski centar „ADA“ Pljevlja Vladana Aničića,
 4. donijela Rješenje o imenovanju Velibora Kovačevića za člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Sportski centar „ADA“ Pljevlja,
 5. donijela Rješenje o postavljenju Zorana Kujovića za generalnog direktora Direktorata za bezbjednosno-nadzorne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
 6. donijela Rješenje o postavljenju Radovana Popovića za generalnog direktora Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
 7. donijela Rješenje o postavljenju Sergeja Mučalice za generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
 8. donijela Rješenje o postavljenju Aleksandra Aleksića za generalnog direktora Direktorata za finansijsko materijalne i kadrovske poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
 9. donijela Rješenje o postavljenju Neđeljka Rudovića za generalnog direktora Direktorata za medije u Ministarstvu kulture i medija,
 10. donijela Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Ispitnog centra Tatjane Vujošević,
 11. donijela Rješenje o imenovanju Milene Soprenić za članicu Upravnog odbora Ispitnog centra, iz reda zaposlenih u Centru,
 12. donijela Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Centra za stručno obrazovanje: Radoja Radunovića, Dušana Boškovića i mr Miloša Trivića,
 13. donijela Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za stručno obrazovanje: Radoja Radunovića, Dušana Boškovića i Snežane Nedović,
 14. odredila dr Oliveru Popović za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Luštica Development“ AD Tivat,
 15. donijela Rješenje o određivanju Ljubinke Ivanović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za kapitalne i IPA projekte u Ministarstvu kapitalnih investicija,
 16. donijela Rješenje o određivanju Vere Keljanović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za geologiju i rudarstvo u Ministarstvu kapitalnih investicija,
 17. donijela Rješenje o postavljenju Miodraga Rašovića za sekretara Ministarstva evropskih poslova,
 18. donijela Rješenje o postavljenju Bojana Vujovića za generalnog direktora Direktorata za evropske fondove u Ministarstvu evropskih poslova,
 19. donijela Rješenje o određivanju Almedine Vukić za vršiteljku dužnosti pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore – rukovoditeljke Sektora za strateško planiranje i koordinaciju politika Vlade,
 20. donijela Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Suzane Radulović,
 21. donijela Rješenje o imenovanju Suzane Radulović za članicu Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore,
 22. odredila Minasa Trubljanina za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na Skupštini akcionara „Montenegroberze“ AD Podgorica i
 23. donijela Rješenje o opozivu počasnog konzula Crne Gore u Ajzenštatu, Republika Austrija, Karla Finka.

Provjerite slična mjesta

Putin Zapadu: “Imajte na umu, države su vam male i gusto naseljene”

Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je da bi evropske zemlje trebale preispitati svoje pozive da …