Erasmus povelju za visoko obrazovanje dobio Univerzitet “Mediteran” Podgorica

Evropska komisija dodijelila je Univerzitetu „Mediteran“ Podgorica povelju za visoko obrazovanje ECHE – Erasmus Charter for Higher Education 2021-27, kojom se, osim pružanja podrške radu Univerziteta „Mediteran“ širi i opšti kvalitativni okvir za evropsku i međunarodnu saradnju.

„Veoma smo zadovoljni priznanjem ali ne i iznenađeni. Univerzitet „Mediteran“ Podgorica je izuzetno aktivan u Erasmus + programima kreditnih mobilnosti, pa je samo u akademskoj 2022-23 godini sproveo preko trideset mobilnosti, kako grupnih tako i individualnih, uključujući studente, akademski i administrativni kadar. U ovom trenutku, naš univerzitet ima aktivnih dvadeset šest ugovora o međunarodnoj saradnji i razmjeni sa institucijama visokog obrazovanja iz preko dvadeset zemalja“ izjavila je prorektorka za međunarodnu saradnju Univerziteta „Mediteran“ Podgorica, prof. dr Marija Janković.

Univerzitet „Mediteran“ Podgorica, svoju aktivnost u programu Erasmus + osim kroz kreditnu mobilnost sprovodi i putem projektne djelatnosti; „Samo u ovoj kalendarskoj godini, Univerzitet „Mediteran“ Podgorica je dobio šest projekata Erasmus+ koji se odnose na osnaživanje kapaciteta institucija visokog obrazovanja, a za dodatnih šest se čekaju rezultati kod Evropske komisije. Univerzitet kroz Kancelariju za međunarodnu saradnju aktivno učestvuje na međunarodnom nivou, kako kroz pomenuti program Evropske unije tako i kroz druge programe i aktivnosti. Treba dodati i to da je naš univerzitet od prošle godine predstavnik Crne Gore u Compendium of Cultural Policies and Trends – asocijaciji za praćenje kulturnih politika zemalja članica Savjeta Evrope, a od prošlog mjeseca i član mreže zelenih univerziteta (UI Green Ranking Network). S tim u vezi dodijeljena povelja je samo potvrda da se naš rad prepoznaje ali i podstrek za svaki novi uspjeh kojem stremimo“ objasnila je dr Janković.

Ovogodišnja dodjela povelja je prilagođena inoviranim principima programa Erasmus+ 2021-2027, kao što su digitalizacija, inkluzija i održivost, a neki od najvažnijih dodataka novom ECHE-u je fokus na ranjive grupe objedinjene strategijama inkluzije, kada je o programima mobilnosti riječ. Univerzitet „Mediteran“ Podgorica će djelovati u skladu sa navedenim principima, ali i doprinositi očuvanju životne sredine, zatim daljoj digitalizaciji, posebno kroz evropsku inicijativu studentskih kartica. Takođe, jedna od predviđenih aktivnosti je i stvaranje uslova za uvođenje Erasmus+ mobilne aplikacije za studente Univerziteta „Mediteran“ Podgorica.

Aplus.me

Provjerite slična mjesta

Radojičić: Distrikt Srbija i Crna Gora potpisao sporazume sa Južnom Afrikom, Bocvanom, Mozambikom i Esvatini

Guverner Rotari Distrikta Srbija i Crna Gora Aleksandar Radojičić prisustvovao je sa svojim timom na …