AFERA STANOVI: SDT podiglo optužnicu protiv Boškovića, Šegrta i još deset funkcionera bivše vlasti

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo je neposrednu optužnicu protiv Predraga Boškovića, Budimira Šegrta i još deset funkcionera bivše vlasti zbog postojanja osnovne sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj zbog dodjele stanova i stambenih kredita kao članovi bivše komisije Vlade Crne Gore.

Oni su osumnjičeni da su budžet Crne Gore oštetili za dva miliona i 600 hiljada eura.

Portparol SDT-a, tužilac Vukas Radonjić saopštio je da je to tužilaštvo Specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminla, korupcije, terorizma i ratnih zločina Višeg suda u Podgorici, danas predalo neposrednu optužnicu protiv okrivljenih Predraga Boškovića, Budimira Šegrta, Suada Numanovića, Sanje Vlahović, Ivana Brajovića, Dražena Miličkovića, Damira Šehovića, Dragice Sekulić, Osmana Nurkovića, Suzane Pribilović, Jelene Radonjić i Aleksandra Jovićevića, zbog postojanja osnovane sumnje da su, u periodu od 2016. do 2020.godine, kao članovi Komisije za stambena pitanja Vlade Crne Gore, u saizvršilaštvu, učinili produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja, za koje je propisana kazna zatvora od dvije do 12 godina.

“Okrivljenima se stavlja na teret da su, suprotno Odluci o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera, koja je propisivala da se rješavanje stambenih potreba ostvaruje prema planu za rješavanje stambenih potreba koji sadrži iznos sredstava za dodjelu kredita za poboljšanje uslova stanovanja, da se kredit za poboljšanje uslova stanovanja može dodijeliti u iznosu do 15.000 eura, a da se visina kredita utvrđuje na osnovu obima radova koje procjenjuje stručna komisija tadašnje Uprave za imovinu, bez plana za rješavanje stambenih potreba i procjene stručne komisije Uprave, odobrili i dodijelili stambene kredite za poboljšanje uslova stanovanja za 119 javnih funkcionera i zaposlenih u državnim organima i organima državne uprave, u iznosima između 17.500 i 40.000 eura, te im tako pribavili korist, a budžetu Crne Gore nanijeli štetu, u ukupnom iznosu od 2.604,740,59 eura”, objasnio je Radonjić.

Tužilac dodaje da je prethodno, tokom izviđaja, utvrđeno da je odobreno i dodijeljeno 49 kredita u iznosu od po 40.000 eura, pet kredita u iznosu od po 35.000, 20 kredita u iznosu od po 30.000 eura, 30 kredita u iznosu od po 20.000 eura, 10 kredita po 25.000 eura, ali i krediti u iznosima od 29.500 eura, 28.000 eura, 25.920,76 eura…

“Takođe, pojedini krediti u iznosu od 40.000 eura su dodijeljeni i javnim funkcionerima koji su u svojim zahtjevima za rješevanje stambenih potreba od Komisije tražili iznose od 30.000 eura, a očigledno prekoračenje podnijetih zahtjeva je u suprotnosti sa Zakonom o upravnom postupku i sudskom praksom Upravnog suda Crne Gore. Nakon završenog izviđaja, a prije podizanja optužnice, državni tužilac je donio odluku i da se postupak protiv osumnjičenih P.B., D.Š., D.S., O.N., S.P., J.R., A.J., i D.M., za produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja, po dopuni krivične prijave Vlade Crne Gore, čiji je predmet nepropisno dodjeljivanje javnim funkcionerima stanova u zakup, sa pravom kupovine pod povoljnim uslovima, razdvoji i posebno dovrši, iz razloga cjelishodnosti”, saopštio je.

Vijesti

Provjerite slična mjesta

Popa: Postizanje IBAR-a nevjerovatan timski rad na svim nivoima

Ambasadorka EU u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa govorila je o značaju dobijanja pozitivnog Izvještaja …