Damjanović sa vjerskim zajednicama: Socijalna prava, penziono osiguranje…

U Ministarstvu finansija (MF) održan je sastanak sa predstavnicima vjerskih zajednica u Crnoj Gori u cilju rješavanja otvorenih pitanja između države i  vjerskih zajednica.

Predstavnici vjerskih zajednica  zahvalili su ministru finansija, mr Aleksandru Damjanoviću na otvorenosti i spremnosti za dijalog, naglašavajući da je ovo prva prilika da svoje gledište iznesu u razgovoru sa predstavnicima MF-a. Predočili su da postoje kolizije u različitim zakonskim rješenjima kojima se tretiraju njihova socijalna prava i zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje, ukazujući i na tehničke poteškoće i druge pravne nedoumice koje imaju kada su u pitanju ta prava i obaveza.

Ministar Damjanović zaključio je da je današnji sastanak prvi u nizu sa ciljem faktičkog rješavanja evidentnih problema, predlažući formiranje radne grupe koja će, u najkraćem roku, predložiti optimalni zakonski i institucionalni model za buduće adekvatno tretiranje svih otvorenih pitanja.

Direktor UPC, Vladimir Bulajić, naglasio je da će, sa aspekta svojih nadležnosti, doprinijeti ubrzanom rješavanju navedenih problema, naročito u kontekstu aktuelne poreske reforme koja podrazumijeva unaprjeđenje i informacionog sistema, u kojem bi, kako je naglasio, i vjerske zajednice trebalo da budu adekvatno prepoznate.

Državni sekretar u Ministarstvu finansija, dr  Ilija Vukčević zaključio je da su važeći propisi kojim se  definišu poreske i obaveze po osnovu doprinosa lica koja obavljaju vjersku službu  u vjerskim zajednicama nedostatni i nejasni i da ih je potrebno precizirati i unaprijediti.

Sastanak je zaključen ocjenom da se, u partnerskom odnosu, kroz intenziviranu saradnju i dobronamjeran pristup, može doći do rješenja dugogodišnjih problema i boljeg pravnog uređenja ove oblasti.

Vjerske zajednice, na sastanku su predstavljali Predrag Šćepanović (Mitropolija crnogorsko-primorska), Pater Janez Mirtek i Simon Filipaj (Rimokatolička crkva), Fuad Cekić i Refika Tuzović (Islamska zajednica), a u ime MF sastanku je prisustvovala i Biljana Peranović, generalna direktorica Direktorata za poreski i carinski sistem, kao i Jelena Đukić, pomoćnica direktora za naplatu u UPC i Ljiljana Klikovac, savjetnica u UPC.

Provjerite slična mjesta

Drugi najveći turoperator u Evropi poručuje Njemcima: „Dođite u Crnu Goru, zato što je ovdje sve autentično“

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO CG) je domaćin DRV fvw Destination Forum-a, u okviru …