Više od 100 studenata završne godine Ekonomskog fakulteta, dobilo je sertifikat o uspješno savladanoj stručnoj praksi

Više od 100 studenata završne godine akademskih studija Ekonomskog fakulteta, dobilo je sertifikat o uspješno savladanoj stručnoj praksi. Ove studijske godine to je jedan od najvažnijih projekata koji ima cilj da unaprijedi nastavni proces na Ekonomskom fakultetu. U ovom projektu, kao i u stručnoj praksi u okviru Erasmus + projekta Dualmon, učestvovalo je 50 poslodavaca, predstavnika javnog i privatnog sektora, među kojima su: Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, Ministarstvo evropskih poslova, Centralna banka Crne Gore, Uprava za statistiku, regulatori, udruženja, banke, mala i srednja preduzeća.

Dekan Ekonomskog fakulteta, prof. dr Mijat Jocović, povodom svečane dodjele sertifikata je kazao da je zadovoljan zbog uspješne realizacije ovog projekta. Istakao je da je ponosan na studente koji su prepoznali značaj prilike koja im je pružena da svoja prva radna iskustva stiču kod respektabilnih poslodavaca.
„Naši studenti su se na pravi način predstavili poslodavcima, pokazali znanje, radnu etiku i odlučnost u želji da se konstantno usavršavaju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore konstantno se radi na unapređenju nastavnog procesa i usklađivanju silabusa predmeta i ishoda učenja sa potrebama tržišta rada, a sve u cilju ostvarivanja svoje osnovne misije – stvaranje najkvalitetnijeg kadra iz oblasti ekonomije. Posebno smo ponosni što je, za sada, 15 studenata dobilo ponudu za zaposljenjenje nakon završetka Fakukteta. Na ovaj način kao fakultet pokazujemo dodatnu odgovornost. Želim da se zahvalim svim poslodavcima koji su prepoznali značaj ovog projekta i da naglasim da ćemo nastaviti i naredne godine”, kazao je dekan Ekonomskog fakulteta.

Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, čestitao je studentima na uspješno obavljenoj praksi u javnom i privatnom sektoru.
“Ovo je dobra ideja koja zaslužuje da nastavi da se primjenjuje u praksi. Čestitam dekanu Ekonomskog fakulteta i njegovim saradnicima na učešću u ovakvim projektima. Studentima je data prilika i dobro su je iskoristili. U Ministarstvu finansija znanje je primjenjivalo a i sticalo pet studenata. Treba razmišljati u budućnosti da ovaj program bude institucionalizovan, da se kroz eventualno normativne propise uredi do kraja i da bude lijepa i korisna obaveza za sve zainteresovane studente. Ministarstvo finansija podržava ovakve inicijative i mislim da bi svi iz javnog sektora trebali da učestvuju i osnažuju ovakve ideje. Ovo je i jedan od načina da se zaustavi odliv kadrova, da se stekne međusobno povjerenje između poslodavaca i mladih ljudi. Da vide da i nije baš tako ,,crno” raditi u Crnoj Gori. Ovakve inicijative u budućnosti mogu zaustaviti, ili makar usporiti, odliv kadrova”, kazao je Damjanović.
Irena Caušević završava treću godinu ekonomskog fakulteta u Podgorici i bila je dio projekta Dualmon.
“Praksu sam obavljala u CKB banci i predivno je iskustvo kada može da se primijeni stečeno znanje na fakultetu. Poslodavci su bili predusretljivi i pomogli mi da shvatim suštinu posla i voljela bih da jednog dana budem dio njihovog tima”, kazala je Caušević.

Stefan Kostić je bio na praksi u NLB banci i dobio je ponudu da nastavi da radi kod njih.
“Moja teorija se unaprijedila jer sam shvatio što ona znači u praksi. Ovo je projekat koji preporučujem svim kolegama”, poručio je Kostić.

Sticanje praktičnih znanja u poslovnom okruženju, u okviru prve godine realizacije Projekta studentske stručne prakse, omogućeno je za sve studente završne godine osnovnih akademskih studija, koji su kod poslodavaca provodili četiri sata dnevno, svakog radnog dana tokom maja mjeseca. Praktična nastava je bila sprovedena tako da studenti dio ishoda učenja savladaju kroz angažovanje u preduzećima i institucijama javnog sektora, gdje su imali zadatak da urade završni projekat koji se odnosi na određenu disciplinu koja se izučava na Fakultetu, zadat od strane profesora sa Fakulteta, a najbliža je preduzeću/instituciji sa aspekta njene djelatnosti. Uoči zvaničnog početka projekta stručne prakse, održan je sastanak predstavnika institucija i kompanija koji učestvuju u projektu sa predmetnim profesorima Ekonomskog fakulteta u cilju finalnog definisanja projektnih zadataka studenata i preciziranja brojnih detalja koje je zahtijevala realizacija ovog važnog projekta.

Večerašnji događaj je ujedno bio i prilika za obilježavanje kraja uspješne studijske godine u kojoj je Ekonomski fakultet dobio akreditaciju prvog studijskog programa osnovnih studija na engleskom jeziku – Academic program in Business and Economics – MONTEB.

Provjerite slična mjesta

Radojičić: Distrikt Srbija i Crna Gora potpisao sporazume sa Južnom Afrikom, Bocvanom, Mozambikom i Esvatini

Guverner Rotari Distrikta Srbija i Crna Gora Aleksandar Radojičić prisustvovao je sa svojim timom na …