Važno saopštenje Savjeta za finansijsku stabilnost

Danas je održana 64. sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost, kojom je predsjedavao Radoje Žugić, guverner Centralne banke i predsjedavajući Savjeta. Sjednici su prisustvovali članovi Savjeta – Aleksandar Damjanović, ministar finansija, Željko Drinčić, predsjednik Komisije za tržište kapitala i Marko Ivanović, predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja.
Na današnjoj sjednici je razmatran je Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost u 2022. godini. U ovom dokumentu je istaknuto da je finansijska stabilnost tokom prethodne godine bila očuvana, dok su rizici po njeno narušavanje bili uglavnom na umjerenom nivou uprkos brojnim izazovima sa kojima se crnogorska ekonomija susrela. Finansijski sektor je pokazao otpornost i ostao stabilan tokom 2022. godine i pružao snažnu podršku oporavku ostalih sektora, što je rezultiralo rastom ekonomije od 6,1%, kako pokazuju MONSTAT-ovi preliminarni podaci. Bankarski sektor kao dominantan dio finansijskog sistema je stabilan, profitabilan, likvidan i solventan i sa relativno niskim nivoom nekvalitetnih kredita. U sektoru osiguranja, stabilnost je blago osnažena, dok pokazatelji ukazuju na kontinuirane pozitivne stope rasta ove djelatnosti, iako i dalje uz očiglednu dominaciju obaveznih oblika osiguranja. Ukupan promet ostvaren na Montenegroberzi bilježi rast u 2022. godini.
Zaključeno je da se i dalje prisutni rizici moraju pažljivo pratiti i preduzimati mjere na njihovom smanjivanju, kroz snaženje kapaciteta fiskalne politike i adekvatnu podršku strukturnim reformama.
Savjet je danas razmatrao i Informaciju o finansijskoj stabilnosti za prvi kvartal 2023. godine. Podaci za prvi kvartal tekuće godine ukazuju na rast industrijske proizvodnje od 9,5%, rast prometa u trgovini na malo od 24,7%, kao i rast u broju dolazaka turista (61,9%) i broju ostvarenih noćenja (46,3%). U prvom kvartalu je zabilježeno usporavanje inflacije, pa je njena stopa u aprilu bila jednocifrena i iznosila 8,6%.
Izvorni prihodi budžeta u prvom kvartalu 2023. godine, prema preliminarnim podacima Ministarstva finansija, bili su viši za 13% u odnosu na planirane, odnosno za 31% u odnosu na uporedni period 2022. godine.
Bankarski sektor bilježi godišnji rast likvidne aktive (23,4%) i depozita (21,2%), kao i godišnji pad NPL-a (učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima) od 0,9 procentnih poena. Dobri pokazatelji poslovanja banaka kvalitetna su osnova za podršku mikro, malim i srednjim preduzećima koja bi trebalo da bude još snažnija, zaključili su članovi Savjeta.
U sektoru osiguranja je, tokom prva tri mjeseca 2023. godine, zabilježen rast bruto fakturisanih premija od 13,8% u odnosu na isti period prošle godine.
Prema ocjeni Savjeta, sistemski rizik po finansijsku stabilnost se, za sada, može okarakterisati kao umjeren, uz prisustvo određenih ranjivosti, koji su dominantno uzrokovane faktorima iz međunarodnog okruženja, u kontekstu i dalje visoke neizvjesnosti usljed rada u Ukrajini, restiktivne monetarne politike vodećih centralnih banaka i rastućih kamatnih stopa.
Na današnjoj sjednici je razmatrana radna verzija nacionalne Fintech strategije 2023-2027. koju je pripremila međuresorna radna grupa, uz ekspertsku pomoć konsultantske Fintech firme Vendavi iz Londona i finansijsku podršku Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu (EFSE), a za čije je usvajanje nadležna Vlada. Članovi Savjeta su izrazili spremnost da, u okvirima svojih nadležnosti, daju puni doprinos efikasnoj i efektivnoj implementaciji strategije. Razmatran je napredak rada radne grupe koja priprema Zakon o digitalnoj imovini (koju čine predstavnici CBCG i Komisije za tržište kapitala, uz učešće Ministarstva finansija). Ovaj zakon će počivati na transponovanju relevantne EU regulative (MiCA – The Markets in Cryptoassets) i predstavljaće kredibilnu osnovu za nadzor i regulaciju aktivnosti povezanih sa digitalnom imovinom, sa posebnim akcentom na kriptovalute.

Provjerite slična mjesta

Radojičić: Distrikt Srbija i Crna Gora potpisao sporazume sa Južnom Afrikom, Bocvanom, Mozambikom i Esvatini

Guverner Rotari Distrikta Srbija i Crna Gora Aleksandar Radojičić prisustvovao je sa svojim timom na …