Sistem i nadležni organi da konačno pokažu sluh za OSI

U organizaciji Udruženja za podršku osoba sa invaliditetom i partnera- Saveza gluvih i nagluvih veterana Bijelo Polje, održana je jednodnevna edukativna radionica iz programa Prepoznajmo diskriminaciju OSI.
Cilj ove edukativne radionice je da se prenesu znanja i iskustva u odnosu na pristupe kada je u pitanju invaliditet, te adekvatna medijska predstavljanja OSI u medijima.

Izvršni direktor NVO Udruženja za podršku sa invaliditetom, Samir Guberinić, istakao je da svaka OSI mora biti ravnopravna u društvu.

“OSI ne smiju biti diskriminisane ni u jednoj oblasti. Mediji da povedu računa da u predstavljanju OSI ne koriste izraze milosrđa, ” naglašava Guberinić.

Bjelopoljac Benjamin Bahović se nekoliko godina bori sa invaliditetom. Prema njegovim riječima, život u kolicima je veoma težak, tim više što u Bijelom Polju pristup osobama sa invaliditetom nije adekvatan. Subvencije kasne već dvije godine, a nadležni organi ne čine ništa kako bi riješiti ove dugogodišnje probleme, ističe Bahović i dodaje da su infrastruktura, kao i prilazi institucijama za OSI neadekvatne.
“Kada moram nešto da završim u Domu zdravlja, FZO, ili Opštini, moram da čekam pomoć građana, jer nije napravljena rampa za pristup OSI. Sve je nepristupačno.”

Savez gluvih i nagluvih veterana u Bijelom Polju već nekoliko godina se nalazi u lošem stanju. Nemaju dovoljno finansijskih sredstava da zaposle personalne asistente, njihova kancelarija ne radi.

Vladimir Belević je jedan od rijetkih koji je završio školovanje za gestovni govor i jedini je prevodilac u našoj opštini.
On je jedini koji može da se na neki način sporazumije sa OSI.
Opština Bijelo Polje, kroz dodjelu raznih grantova i sredstava koje dodeljuje civilnom sektoru, ovu instituciju zanemaruje, već duži niz godina.

OSI, udruženja, ali i oni koje direktno opterećuju ovi dugogodišnji problemi apeluju na državu, sistem, te nadležne resore, da konačno učine nešto u odnosu na rješavanje ove problematike.
Prije svega, unaprijediti infrastrukturu u pogledu pristupa institucijama i unaprijediti sistem zaštite u odnosu na OSI.

J.Š

Provjerite slična mjesta

Radojičić: Distrikt Srbija i Crna Gora potpisao sporazume sa Južnom Afrikom, Bocvanom, Mozambikom i Esvatini

Guverner Rotari Distrikta Srbija i Crna Gora Aleksandar Radojičić prisustvovao je sa svojim timom na …