Vrhovni sud Nizozemske donio odluku, poruke sa Sky aplikacije mogu se koristiti kao dokaz na sudu

Vrhovni sud Nizozemske saopštio je kako nizozemske vlasti mogu koristiti informacije iz zaplijenjenih šifriranih servisa za razmjenu poruka, što se odnosi na aplikacije Sky i EncroChat, kao dokaz na sudu.

Nekoliko sudova iz Nizozemske zatražilo je od Vrhovnog suda da donese odluku o ovom pitanju zbog činjenice da je nekoliko advokata odbrane tvrdilo da se ovi podaci ne mogu koristiti kao dokazi.

“Državno tužilaštvo je koristilo poruke koje su kriminalci slali jedni drugima putem ovih službi kao dokaz u nekoliko suđenja. Glavni argument branilaca je bio taj da su serveri Sky i EncroChat aplikacija bili u Francuskoj te da su francuske vlasti ‘provalile’ u sistem tih poruka. Advokati su izjavili da nisu mogli pristupiti načinu na koji su podaci dobijeni dijelom i zbog toga što se korišteno sredstvo presretanja smatra francuskom državnom tajnom”, navodi NL Times.

Ipak, u odgovoru, Vrhovni sud ističe kako se u ovom slučaju primjenjuje princip međudržavnog povjerenja.

“Princip se zasniva na općem povjerenju u pravni sistem druge države što je slučaj između Nizozemske i Francuske. Vrhovni sud se složio da se ovdje primjenjuje ovaj princip. To znači da nizozemski sudovi mogu očekivati da su francuske vlasti istrage sprovele zakonito i da su rezultati pouzdani”, pojašnjava se.

Zbog svega navedenog, Vrhovni sud Nizozemske smatra kako se poruke sa Sky i EncroChat aplikacija mogu koristiti kao dokazi u krivičnim predmetima koji se vode u Nizozemskoj.

Zbog poruka koje su otkrivene putem Sky aplikacije pokrenuti su i brojni postupci na sudovima u Bosni i Hercegovini. Međutim, baš kao i u slučaju Nizozemske, advokati odbrane su nekoliko puta naglašavali kako se ovi dokazi ne mogu koristiti kao argument tokom vođenja sudskog postupka.

KLIX

Provjerite slična mjesta

Radojičić: Distrikt Srbija i Crna Gora potpisao sporazume sa Južnom Afrikom, Bocvanom, Mozambikom i Esvatini

Guverner Rotari Distrikta Srbija i Crna Gora Aleksandar Radojičić prisustvovao je sa svojim timom na …