ZDRAVI MOJKOVAC: Birajte, na jednoj strani je život a na drugoj smrt


Saopštenje građanske inicijative Zdravi Mojkovac u vezi druge javne rasprave na temu rudnika Brskovo

Druga centralna javna rasprava o Nacrtu DPP Brskovo za eksploataciju mineralnih sirovina je održana u Sali Centra za kulturu u Mojkovcu.
Na ovoj javnoj raspravi nije se pojavio obrađivač, odnosno niko iz radnog tima koji je izradio DPP Brskovo, jer je obrađivač – kako nezvanično saznajemo – TRAŽIO DA SE PLAN POVUČE IZ RAZMATRANJA I JAVNA RASPRAVA ODLOŽI DOK SE NE STEKNU ZAKONSKI USLOVI. Zbog čega Ministarstvo ovo krije od građana? Zbog čega obrađivač nije javno saopštio da su tražili povlačenje plana? Da li je prekid javne rasprave, uz demonstrativan odlazak sekretarke Krsmanović, ustvari unaprijed isplaniran?
Ispred Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, na javnu raspravu su se pojavili državna sekretarka Zorica Krsmanović, Marina Izgarević i Ivan Nedović. Umjesto obrađivača, oni su pozvali investitora da građanima odgovara na pitanja vezana za Nacrt Plana koji je izradila radna grupa koju je imenovalo Ministarstvo. Na pitanje građana koji je dnevni red javne rasprave i da li će obrađivač da nam odgovara na pitanja, predstavnici Ministarstva nisu dali odgovor. Pitamo se da se time krši zakon, da li je Ministarstvo investitora dovelo s namjerom da nas dovede u zabludu?
Na jučerašnjoj javnoj raspravi su govorili brojni građani Mojkovca i iznijeli stručne argumente, koji pored svih prethodno navedenih na prethodnoj javnoj raspravi, nisu zabilježeni. Predstavnik Ministarstva Nedović tvrdi, već 2 puta,da će izvještaj sa javne rasprave biti sačinjen na osnovu audio zapisa sa njegovog telefona! Predstavnica Ministarstva Izgarević je iznijela da su dobili samo jednu pismenu primjedbu, jer je e-mail koji su naveli za dostavljanje primjedbi navodno nefunkcionalan zbog prethodnih sajber napada.
Dr. spec urgentne i porodične medicine Milovan Bogavac je uzeo učešća u raspravi i objasnio da je broj oboljelih od kancerogenih bolesti u Mojkovcu, u vrijeme starog rudnika i prije sanacije starog jalovišta bio petostruko veći, te da je i danas broj oboljelih dosta veliki, što nas upućuje na zaključak da i danas trpimo posledice pređašnjih rudarskih aktivnosti. Inžinjer hemije Dragan Damjanović je govorio o uticaju teških metala (arsena, kadmijuma, olova i žive) na čovjeka i životnu sredinu, te o širenju teških metala vazduhom, površinskim i podzemnim vodama koje bi zatrovale sve vode od Tare do Crnog mora i rekao: „Birajte, na jednoj strani je život a na drugoj smrt!“ Ljubo Vukadinović, direktor ski centra Žarski, je govorio o nemaru države prema 30 miliona eura građana Crne Gore koje su uložene u razvoj skijališta i o ski infrastrukturi koja je pokradena sa mjesta na kojima je ostavljena. Gordana Đukanović, tehnolog i službenica Agencije za zaštitu životne sredine, je iznijela upravo podatak da je obrađivač tražio da se plan povuče i pitala predstavnike Ministarstva o tome, na šta nije dobila odgovor. Miloš Rajković, pravnik i odbornik u lokalnom parlamentu Mojkovca, je ukazao na nepoštovanje volje građana i rekao da građani neće dozvoliti da se prekopavaju grobovi junaka mojkovačke bitke i nasljeđe koje su Nemanjići ostavili na Brskovu zarad novca. Slobodan Cmiljanić, planinar visokogorac, je tražio da se lokalna samouprava jasno izjasni da li je za otvaranje rudnika i da je upravo zbog starog jalovišta pobjegao iz Mojkovca. Jović Marković, bivši sekretar sekratarijata za urbanizam Opštine Mojkovac, je istakao da je prvoj verziji nacrta Plana postojao podatak koji je ukazivao na prisustvo i količinu prisustva žive i postavio pitanje zbog čega u zvaničnom Nacrtu Plana, koji je stavljen na javnu raspravu, više nema tih podataka i zbog čega se oni kriju? Po tim podacima bi se godišnje, uz eksploataciju rude, oslobađalo DVIJE HILJADE I DEVESTO TONA ŽIVE! Ovaj podatak je izbrisan iz zvaničnog Nacrta Plana, a zakoni CG i EU ne dozvoljavaju poizvodnju, uvoz i izvoz proizvoda koji u sebi sadrže živu.
Zbog čega Ministarstvo ekologije dozvoljava kršenje zakona i međunarodnih konvencija čiji je Crna Gora potpisnik? Postavljamo pitanje zbog čega javnost ćuti? Zbog čega se mediji ne bave ovim problemom koji prijeti da uništi živote ljudi u Mojkovcu i oklonim gradovima? Zbog čega se ne oglašava Vlada? Zbog čega i za koga se žrtvuje Mojkovac?

Provjerite slična mjesta

Radojičić: Distrikt Srbija i Crna Gora potpisao sporazume sa Južnom Afrikom, Bocvanom, Mozambikom i Esvatini

Guverner Rotari Distrikta Srbija i Crna Gora Aleksandar Radojičić prisustvovao je sa svojim timom na …