Crna Gora treba da unaprijedi međuinstitucionalnu saradnju i preduzme dodatne mjere za zaštitu prava stranaca, migranata i tražilaca azila

(30. maj 2023. godine, Podgorica) U cilju jačanja zaštite stranaca u postupku izručenja, nevladina organizacija AIRE Centar u Podgorici, uz podršku Britanske ambasade Podgorica, održala je okrugli sto pod nazivom “Konvencijska prava stranaca u ekstradicionom postupku u Crnoj Gori”, ističući važnost rješavanja potencijalnih kršenja prava i poboljšanja postupanja u ovim slučajevima. Na događaju je predstavljen i priručnik koji daje opsežan pregled standarda i prakse Evropskog suda za ljudska prava kada je riječ o ovim postupcima. Okrugli sto okupio je preko 50 ključnih stručnjaka iz pravosuđa, uključujući predsjednike/ce sudova i sudije/kinje i druge predstavnike/ce državnih institucija, advokate i predstavnike nevladinih organizacija.

“Pitanje izručenja dovelo je do značajnog broja presuda i odluka Evropskog suda, koje su oblikovale sudsku praksu i uspostavile značajne standarde u ovoj oblasti, sa kojima zakonodavci i pravosuđe Crne Gore moraju biti upoznati. Ovaj priručnik prikazuje značajne standarde i pruža mapu puta za poštovanje same Konvencije. Pored toga, on ukazuje i na nedostatke i izazove u Crnoj Gori kada je reč o trenutnoj praksi, pritom pružajući predloge za njeno poboljšanje, ali i zakonodavne izmene kako bi se procedure Crne Gore uskladile sa najvišim standardima ljudskih prava”, kazala je Biljana Braithwaite, programska direktorica AIRE centar za Zapadni Balkan.

Autorka priručnika Snežana Armenko, sutkinja Ustavnog suda Crne Gore, ukazala je kako ova zemlja može da napravi niz koraka kako bi sistematski odgovorila na izazove koji se javljaju, poput izmjena Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći i usklađivanje sa relevantnim odredbama Zakona o krivičnom postupku, Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca i Zakona o strancima.

“Nadam se da će ovaj priručnik, kroz uočavanje prakse koja nije uvijek u skladu sa standardima Konvencije, dovesti do toga da svi državni organi preduzmu odgovarajuće generalne mjere, kako bi ispravili uočene nedostatke i doveli do ujednačene prakse i postupanja koje će ispunjavati zahtjeve Konvencije i standarde Evropskog suda za ljudska prava koji se zahtijevaju u postupcima ekstradicije. Za uspjeh ovih postupaka trebalo bi razmotriti zaključivanje sporazuma ili protokola o saradnji a to je u međunarodnom pravu veoma važno u borbi protiv organizovanog kriminala ali i u odnosu na poštovanje ljudskih prava”, kazala je Snežana Armenko, sutkinja Ustavnog suda Crne Gore i autorka priručnika.

U okviru događaja, takođe je predstavljena publikacija “Pravo ličnosti na slobodu i sigurnost”, koja nudi pregled najznačajnije prakse Evropskog suda kada je riječ o članu 5 (pravo na slobodu i sigurnost), što je značajno pitanje za Crnu Goru i druge zemlje Zapadnog Balkana, posebno kada je riječ o tretmanu migranata i tražilaca azila, zatvaranju iz medicinskih razloga i lišavanju slobode prije i poslije suđenja u krivičnom postupku.

Sudska praksa Evropskog suda u pogledu člana 5 je široka i dinamična, budući da se razvija paralelno sa izazovima koji se javljaju, poput globalne pandemije virusa Kovid-19. Upravo zbog toga, cilj ovog priručnika je da bude koristan alat članovima pravosuđa, ali i državnim zvaničnicima, policijskim organima i praktičarima koji traže smjernice vezane za kontekste u kojima može nastati lišenje slobode, načine na koje se može pravdati lišenje slobode i procesna jamstva koja su potrebna.

Skup je obuhvatio panel na kom su učesnici/e imali priliku da sa predsjednikom Apelacionog suda Crne Gore, Mušikom Dujovićem, predsjednikom Upravnog suda Crne Gore, Miodragom Pešićem, sutkinjom Vrhovnog suda Crne Gore, Sekom Piletić, i generalnim direktorom Direktorata za međunarodnu pravosudnu saradnju u Ministarstvu pravde Crne Crne, Branimirom Janjevićem, diskutuju o ekstradicionom postupku u Crnoj Gori u praksi, izazovima sa kojim se sve institucije koje postupaju u ovim predmetima susreću, kao i o potrebi bolje međuinstitucionalne saradnje.

Priručnik “Konvencijska prava stranaca u ekstradicionom postupku u Crnoj Gori” biće dostupan na zvaničnim stranicama Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i Vrhovnog suda Crne Gore. Publikacija “Pravo ličnosti na slobodu i sigurnost” dostupna je na zvaničnoj stranici AIRE Centra.

Provjerite slična mjesta

Za kopanje tunela sumnjiče automehaničara, policija traga za Baćović

Jedan od osumnjičenih za kopanje tunela ispod Višeg suda u Podgorici, Vladimir Erić, zaposlen je …