Careviću rok od sedam dana za uklanjanje deponovanog materijala

Kamioni kompanije Carinvest, vlasnika bivšeg predsjednika Opštine Budva Marka Bata Carevića, deponovali su stari asfalt u blizini tvrđave Goražde, na teritoriji Opštine Kotor, zbog čega je po prijavi građana reagovala nadležna Služba za inspekcijske poslove Opštine Kotor.

Pomoćnik načelnika Službe za inspekcijske poslove Opštine Kotor Miro Anđelić, kazao je za Pobjedu da je izdat nalog odgovornom licu firme Carinvest da deponovani materijal ukloni u roku od sedam dana.

Službi za inspekcijske poslove je 22. maja oko 12 časova i 5 minuta prijavljeno da se na teritorijalnom dijelu oko tvrđave Goražda vrši odlaganje starog asfalta od strane firme Carinvest Kotor. Nadležni komunalni inspektor je po registrovanoj prijavi izašao na lice mjesta i u momentu inspekcijske kontrole je konstatovao da je na teritorajnom dijelu neposredno u blizini , odnosnoispod tvrđave Goražda odložena veća količina starog asfalta. U momentu kontrole na licu mjesta nije zatečena mehanizacija. Odloženo je oko 100 do 150 kubika starog asfalta – kazao je Anđelić.

Daljom inspekcijskom kontrolom, a na osnovu dostavljenih informacija od građana utvrđeno je da je navedeni materijal deponovala firma Carinvest iz Kotora.

Odgovorno lice u firmi je pozvano od strane inspektora i upoznato o sprovođenju inspekcijskog nadzora, preduzete su upravne mjere i radnje, kako bi se ova nepravilnost u što kraćem roku otklonila i ispravila.Izdat je nalog odgovornom licu da se deponovani materijal u roku od sedam dana ukloni, a odgovorno lice u firmi će biti prekršajno sankcionisano – kazao je Anđelić.

Po zakonu o komunalnim djelatnostima i zakonu o upravljanju otpadom kazne se kreću od 500 eura do 1.500 eura.

Mi pokrećemo prekršajni postupak, a Sud za prekršaje će dalje odlučivati – kazao je Anđelić.

Na vrhu zaravni Goražda, na putu prema selu Njeguši, iznad Kotora, gotovo vijek i po stoji jedna od najatraktivnijih tvrđava austrougarske imperije na ovim prostorima. I ne samo habzburškog carstva, već i kompletnog graditeljskog nasljeđa u Crnoj Gori. Njeni neimari koristili su, za to doba, najnovije tehnologije vojne arhitekture i inženjeringa zbog čega ima izutetnu istorijsku vrijednost.

Uz tvrđave na Vrmcu, Trojicama i Grabovcu, Goražda je činila “kičmu” lovćenske odbrambene zone Austrougarske imperije. U epohi tokom kojeg je pripadala njenim graditeljima, imala je glavnu namjenu da brani bočni prolaz koji vodi u Kotor. Građena je fazno a oblik koji ima danas dobila je 1907. godine. Utvrđenje je zidano na već postojećoj fortifikacionoj strukturi na toj lokaciji u periodu između 1884-86. godine, nakon čega je u manjoj mjeri dograđivano.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

BATALJIVAĆEMO: Cijene goriva bi mogle biti veće od četiri do sedam centi

Prema jučerašnjim podacima sa međunarodnih berzi naftnih derivata i kursa dolara i eura, cijene goriva …