Sastao se Radni tim MUP-a za suzbijanje vršnjačkog nasilja

Juče je u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova održan konstitutivni sastanak Radnog tima za suzbijanje vršnjačkog nasilja. Radni tim formiran je na inicijativu ministra Filipa Adžića, a usljed izražene medijske percepcije povećanja broja djela sa elementima vršnjačkog nasilja, izražene zabrinutosti javnosti i podnijetih predloga NVO sektora za preduzimanje pojačanih aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva sa apelom na zaštitu djece.
Osnovni zadatak Radnog tima je podizanje nivoa koordinacije unutar sistema unutrašnjih poslova i usklađivanje postupanja sa aktivnostima drugih državnih organa, sa obzirom na to da MUP nije nosilac ukupnih aktivnosti državnih organa u oblasti suzbijanja vršnjačkog nasilja.
Sastankom Radnog tima rukovodio je v.d. generalnog direktora Direktorata za bezbjednosno nadzorne poslove Zoran Kujović, a prisustvovali su i službenici nadležnih organizacionih jedinica Uprave policije, koji su članovi ovog tima.
Na sastanku članovi su iznijeli statističke i druge podatke o radu, navodeći da u zvaničnim policijskim statistikama nije evidentiran porast vršnjackog nasilja, ali je u posljednjih par mjeseci javnost okupirana brojnim slučajevima vršnjačkog nasilja. Posljednji događaji u regionu daju dodatni impuls za takvu reakciju javnosti. Saopšteno je i da je prisustvo policajaca i inspektora za vrijeme nastave u školama povećano, te da je za uspješno suprostavljanje ovoj pojavi potreban interresorni pristup, imajući u vidu da je MUP posljednja istanca u preduzimanju aktivnosti u borbi protiv vršnjačkog nasilja, sa ograničenim nadležnostima.
Zaključeno je i da je potrebno preduzeti dalje mjere na jačanju kadrovskih kapaciteta Uprave policije, razmatranju formata i mogućnosti za ponovno pokretanje projekta “Policajac u zajednici”, te organizovanje lokalnih interresornih timova za borbu protiv vršnjačkog nasilja.
Radni tim će u najskorijem periodu inicirati sastanak sa predstavnicima Ministarstva prosvjete i Ministarstva rada i socijalnog staranja, u cilju analize i planiranja budućih zajedničkih aktivnosti.
Poseban sastanak biće organizovan sa predstavnicima NVO sektora, a međunarodnim organizacijama sa kojima MUP tradicionalno sarađuje biće upućeni zahtjevi za pružanja ekspertske podrške.

Provjerite slična mjesta

ĆINĆUR: Isključenje Pejović iz PES-a atak na slobodno izražen stav

Poslanica Pokreta Evropa sad Radinka Ćinćur istakla je da isključenje koleginice Jevrosime Pejović iz PES-a …