Raičević učestvuje na 9. regionalnom forumu za prekograničnu saradnju (CBC Forum)

Sekretarka Ministarstva finansija i Nacionalna ovlašćena službenica za finansijsko upravljanje sredstvima IPA fondova (NAO) Ana Raičević učestvuje na 9. Regionalnom konsultativnom forumu za prekograničnu saradnju koji se održava u Strugi- Sjeverna Makedonija. Forum okuplja predstavnike Evropske komisije i IPA strukure zemalja (Crna Gora, Albanija, Srbija, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina i Kosovo) i predstavlja najbolju platformu za regionalnu interakciju, umrežavanje i razmjenu iskustava.

CBC Forum ima međusektorsku i regionalnu ulogu, uglavnom u programiranju i implementaciji prekogranične saradnje, sa ciljem promovisanja harmonizacije efikasnih procedura u oblastima od zajedničkog interesa radi podsticanja jačanja institucija i pronalaženja najboljih rješenja za zajedničke izazove.
Na ovogodišnjem Forumu u Strumi, koji je okupio IPA CBC zajednicu povodom pitanja od regionalnog interesa, Crna Gora je predstavila stanje implementacije IPA II CBC programa, prioritete i promjene u okviru IPA III CBC, programiranje, kao i implementaciju programa prekogranične saradnje.
Na marginama Foruma, Raičević je razgovarala sa Maurom Di Verolijem, šefom sektora za IPA planiranje i koordinaciju za Zapadni Balkan u Direktoratu za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR).

Sagovornici su razmatrali i nedavno završenu verifikacionu misiju revizora Evropske komisije i tom prilikom Raičević je istakla zaključke, kao i činjenicu da je od strane EU prepoznato da Crna Gora ima značajan napredak u organizacionoj strukturi, sa posebnim akcentom na jačanje kadrovskih kapaciteta, uprkos izazovima koji su zajednički za sve zemlje regiona.

Raičević je informisala predstavnike Evropske komisije da će ubrzo biti usvojena Uredba o bližoj organizaciji samostalnog upravljanja, čime se prvi put u jedan sistemski nacionalni zakon, kakav je Zakon o izmjenama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, uvodi struktura za narednu IPA perspektivu i razrađuju nadležnosti svih IPA tijela koji će biti odgovorni za sprovođenje IPA III.

Razgovarajući o operativnim višegodišnjim programima za period 2024-2027, sagovornici su razmjenili mišljenja o planovima Crne Gore za oblast zaštite životne sredine i oblast zapošljavanja i socijalnih politika, kao i o kapacitetima struktura koje će biti odgovorne za implementaciju tih programa.
Raičević je istakla da se u skorijem periodu očekuje dobijanje pune akreditacije za programe prekogranične saradnje kroz finansijsku IPA III perspektivu (2021-2027), što će dodatno potvrditi spremnost institucionalnog i pravnog okvira nacionalnih IPA tijela u Crnoj Gori.
Sastanku su prisustvovali i generalna direktorica Direktorata za ugovaranje i finansiranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija Crne Gore, Jelena Davidović, programska menadžerka za prekograničnu saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori, Melanie Bride i Victor Dragutan, predstavnik Evropske komisije i programski menadžer u DG NEAR-u.

Provjerite slična mjesta

Za kopanje tunela sumnjiče automehaničara, policija traga za Baćović

Jedan od osumnjičenih za kopanje tunela ispod Višeg suda u Podgorici, Vladimir Erić, zaposlen je …