Počela sa radom Berza električne energije u Crnoj Gori

Državni sekretar Admir Šahmanović sastao se sa Matijom Medojevićem, izvršnim direktorom Berze električne energije d.o.o. (BELEN), i izvršnim direktorom slovenačkog BSP SouthPool-a g. Anže Predovnikom, povodom obilježavanja početka dan-unaprijed tržišta (DAM) električne energije.
Prisutni su ukazali na značaj uspostavljanja transparentnog i efikasnog tržišta električne energije koja je još jedan instrument sprovođenja EU politika, a koje imaju za cilj uklanjanje biznis barijera i standardizovanje postupaka i propisa, a koje će omogućiti Crnoj Gori da se poveže sa susjednim zemljama u skladu sa standardima Evropskog internog tržišta električne energije (IEM).
“Ministarstvo kapitalnih investicija je od samog starta pouzdan partner BELEN-u u projektu uspostavljanja funkcionalnog i operativnog tržišta električnom energijom, u skladu sa evropskim standardima. Očekujemo da će otvaranje dan-unaprijed tržišta pozitivno uticati na broj učesnika na veleprodajnom tržištu ali i na prekograničnu razmjenu električne energije. Takođe smo zadovoljni jer je pokretanjem tržišta ispunjena jedna od glavnih preporuka EK za 2023.g. u okviru pregovaračkog poglavlja 15.”, izjavio je Admir Šahmanović.
“Pokretanje dan unaprijed tržišta će omogućiti da se električnom energijom u Crnoj Gori trguje u skladu sa najboljim evropskim praksama, te će ovo tržište u budućnosti olakšati integraciju obnovljivih izvora energije u mrežu. Radi se o prvom i izuzetno važnom koraku ka ispunjavanju svih tehničko-pravnih obaveza Crne Gore za planirano učešće na jedinstvenom evropskom tržištu energijom, koje možemo očekivati kada postanemo punopravna članica EU.”, izjavio je Matija Medojević, izvršni direktor Berze elektirčne energije.
U okviru današnjeg susreta, potpisan je i dokument kojem je konstatovana uspješno okončana implementacija sistema za kliring i poravnanje od strane BSP SouthPool-a, koja je jedna od ključnih usluga za nesmetano funkcionisanje tržišta.
Današnji potpis implemtacionog zapisnika i time početak trgovine sa električnom energijom na berzi BELEN predstavlja jedan od uslova za zatvaranje poglavlja 15 u energetskom sektoru u procesu pridruživanja Crne Gore na putu ka EU i označava početak uspostavljanja konkurentnog tržišta električnom energijom u Crnoj Gori. Preduslov za likvidno tržište električne energije je dobra saradnja BELEN, COTEE, CGES, EPCG i drugih sudionika na crnogorskom tržištu uz podržku Vlade Crne Gore.
Nastavak današnjeg početka trgovanja sa električnom energijom biće spajanje crnogorske berze sa susjednim berzama i tržištima, sa početkom trgovanja na intradai segmentu, i u budućnosti sa trgovinom sa dugoročnim produktima.
Odlična ekipa berze BELEN u saradnji s našim evropskim konzorcijumom, sastavljenim iz evropske berze EPEX SPOT i slovenačke berze BSP SouthPool, su garant, da će biti kupovina električne energije za dan unapred na crnogorskoj berzi biti implementirana na osnovu najbolje prakse i iskustava obje berze: EPEX SPOT i BSP. Platforme za trgovanje i kliring su elektronske, dostupne najširem krugu učesnika na tržištu, proizvođačima električne energije, trgovcima električnom energijom i potrošačima.

Provjerite slična mjesta

Za kopanje tunela sumnjiče automehaničara, policija traga za Baćović

Jedan od osumnjičenih za kopanje tunela ispod Višeg suda u Podgorici, Vladimir Erić, zaposlen je …