NOVI ZAKON: Notari i javni izvršitelji prijavljivaće imovinu

Predloženim izjenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije notari, javni izvršitelji, stečajni upravnici imaće ubuduće status javnih fnkcionera. Takav status imaće i članovi komisija koje sprovode postupke javnih nabavki privatizacija, javno-privatnih partnerstava i dodjela koncesija. Predložene izmjene i dopune naći će se danas pred članovima skupštinskog Odbora za antikorupciju.
U obrazloženju predloženih izmjena navodi se da je Zakonikom o krivičnom postupku Crne Gore ustanovljena obaveza dostavljanja izvještaja i postupak provjere podataka iz izvještaja za državne službenike.

Međutim, kako se navodi, to ne obuhvata notare i javne izvršitelje koji takođe podnose izvještaje na osnovu posebnog zakona, ali nijesu ni javni funkcioneri, niti državni službenici. Ovo onemogućava Agenciju za sprečavanje korupcije da sprovodi provjere.

“Takođe, stečajni upravnici i članovi komisija koji sprovode postupke javnih nabavki, privatizacija, javno-privatnih partnerstava i dodjele koncesija nijesu do sada bili u obavezi da Agenciji dostavljaju izvještaje o prihodima i imovini, a riječ je o oblastima koje su visoko rizične za pojavu korupcije”, navodi se u obrzloženju predložih izmjena i dopuna Zakona o sprečavanju korupcije.

Ovim izmjenama i dopunama zakona je otuda predviđeno da i stečajni upravnici, ali i članovi komisija, u postupcima čija je procijenjena vrijednost veća od 100.000 eura i koji, kao takvi, nose veći rizik za pojavu korupcije, prijavljuju Agenciji svoje prihode i imovinu.

Novina je i da se među povezanim licima sa javnim funkcionerima dodaje i poklonodavac, t.j. ono lice koje javnom funkcioneru ili članu njegove porodice ustupa poklon, pravo, stvar ili uslugu u vrijednosti većoj od 1.000 eura.

“Prepoznavanje poklonodavca kao povezanog lica, u smislu ovog zakona, omogućiće dublje i svrsishodnije provjere tih lica, kontrolisanje odnosa sa javnim funkcionerom, ali i smanjenje potencijalne sfere uticaja na članove porodice, jer i lice koje ustupa poklon, stvar ili uslugu u vrijednosti većoj od 1.000 eura članovima porodice javnog funkcionera postaje, prema ovim izmjenama, povezano lice”, navodi se u obrazloženju predloženih izmjena i dopuna Zakona o sprečavanju korupcije.

RTCG

Provjerite slična mjesta

BATALJIVAĆEMO: Cijene goriva bi mogle biti veće od četiri do sedam centi

Prema jučerašnjim podacima sa međunarodnih berzi naftnih derivata i kursa dolara i eura, cijene goriva …