Obnavljaju se pregovori o privatizaciji Instituta, Filibert ponovo u igri

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte na sjednici kojoj je predsjedavao premijer Dritan Abazović razmatrajući dalje aktivnosti u vezi statusa Ugovora o prodaji akcija društva HTP “Boka” AD – Herceg Novi” ukazao je da je kao rezultat loše privatizacije i neodgovornog odnosa nadležnih institucija došlo do blokiranja vrijedne imovine na atraktivnim lokacijama. U diskusiji je, kako se navodi, naglašeno da su nastupile višestruke štetne posljedice za razvoj turističke ponude.

“Kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou. Savjet je ocijenio da će jedan od prioriteta u narednom periodu biti da se nađe rješenje za izlazak iz ove neprihvatljive situacije i preduzmu efikasni pravni koraci kako bi se ova vrijedna imovina povratila u državno vlasništvo. U tom cilju, odlučeno je da se formira radna grupa sa zadatkom da, u saradnji sa eksternim konsultatom, preispita realizaciju Ugovora o prodaji akcija ovog društva i da Vladi predloži rješenje za izlazak iz postojeće situacije”, navedeno je u saopštenju.

Savjetu je prezentovana Informacija o statusu tenderskog postupka za privatizaciju društva Institut “Simo Milošević” AD – Igalo.

“U Informaciji se navodi da je, postupajući po zaključku sa sjednice od 28. novembra 2022. godine, a u skladu sa presudom Upravnog suda, Savjet formirao Tendersku komisiju za privatizaciju Instituta koja je nastavila ranije započetu tendersku proceduru. U međuvremenu je Tenderska komisija uspostavila intenzivnu komunikaciju sa Konzorcijumom Filibert, u cilju obnove pregovora oko zaključivanja Ugovora o prodaji akcija društva. U raspravi je naglašeno da za nastavak pregovora obavezujuća odluka Vlade da Institut ostane okosnica zdravstvenog turizma u Crnoj Gori, te da namjena mora biti prvenstveno zdrvstveno-rehabilitaciona, bez obzira na oblik vlasništva, da se nivo usluge podigne na nivo 4 + zvjezdice, sačuvaju zaposleni i osigura pružanje zdravstvenih usluga za crnogorske građane pod adekvatnim uslovima”, piše u saopštenju.

RTCG

Provjerite slična mjesta

ĆINĆUR: Isključenje Pejović iz PES-a atak na slobodno izražen stav

Poslanica Pokreta Evropa sad Radinka Ćinćur istakla je da isključenje koleginice Jevrosime Pejović iz PES-a …