Favorizovan ponuđač u poslu od 500.000 eura

Zavod za transfuziju krvi od oktobra ne može da nabavi aparat i materijal za NAT tehnologiju testiranja krvi, vrijedan više od pola miliona eura, jer je u toku drugi žalbeni postupak zbog navodnog favorizovanja određenih proizvođača.

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki po drugi put moraće da utvrđuje da li je Zavod postupao u skladu sa zakonom i propisima. Prethodno je ova institucija, u februaru ove godine, ocijenila da je zdravstvena ustanova predvidjela zahtjeve koji su prilagođeni isključivo specifikaciji aparata proizvođača Grifols International.

Na taj način, utvrdila je Komisija, Zavod za transfuziju krvi ograničio je konkurenciju među ponuđačima, jer je iz tržišne utakmice isključio jednog od najvećih proizvođača medicinske opreme – Roche.

”Odredbom člana 8 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, propisano je da je naručilac dužan da u postupku javne nabavke obezbijedi konkurenciju između privrednih subjekata, dok je stavom 2 propisano da naručilac ne smije da ograniči ili spriječi konkurenciju između pravnih subjekata, a naročito ne smije da onemogući učešće privrednog subjekta u postupku javne nabavke, neopravdanom primjenom pregovaračkog postupka ili primjenom diskriminatornih uslova i kriterijuma ili mjera kojima se favorizuju pojedini privredni subjekti, dok je odredbom člana 10 stav 1 ovog Zakona propisano da je naručilac dužan da obezbijedi da svi privredni subjekti u postupku imaju ravnopravan tretman”, navodi se u mišljenju Komisije.

Zavod je u drugoj polovini oktobra tražio aparat i medicinski potrošni materijal za Nat tehnologiju testiranja uzoraka krvi davaoca, a nabavka je vrijedna više od pola miliona eura.

U tenderskoj dokumentaciji piše da je toj ustanovi potreban potpuno automatizovani aparat za molekularno testiranje krvi, organa i tkiva sa NAT principom (testiranje nukleinske kiseline) tehnologijom za skrining davalaca krvi, organa i tkiva na virusne markere HCV RNK, HBV DNK, HIV-1 RNK i HIV-2… Tražen je i komplet za testiranje reagenasa za skrining različitih tipova biološkog materijala za detekciju virusa HIV, HCV, HBV …

Piše i da je Zavod izmjenom tenderske dokumentacije utvrdio metodologiju vrednovanja ponuda suprotno zakonu i pravilniku.

”Imajući u vidu da je metodologijom vrednovanja ponuda predvidio da će se potkriterijum kvaliteta vrednovati apsolutnom metodom na način što će se ponuđaču koji ponudi aparat koji može izvršiti test na Hepatitis E zajedno sa HIV, HBV i HCV dodijeliti 20 bodova, zatim koji ponudi aparat koji posjeduje audio signal za status uzoraka tokom svake analize i audio i vizuelni signal u slučaju grešaka 10 bodova, te ukoliko je prostor koji zauzima aparat maksimalnih šest kvadrata dodijeliće mu se 10 bodova, koje kriterijume je kao bitne karakteristike na isti način predvidio za stavku 1 tehničkih specifikacija”, piše u mišljenju Komisije.

Vijesti

Provjerite slična mjesta

ĆINĆUR: Isključenje Pejović iz PES-a atak na slobodno izražen stav

Poslanica Pokreta Evropa sad Radinka Ćinćur istakla je da isključenje koleginice Jevrosime Pejović iz PES-a …