Aco Đukanović 2018.godine podnio zahtjev za legalizaciju kuće

Na ime Mila Đukanovića, odlazećeg predsjednika Crne Gore, nikšićkom Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine u 2018. godini nije podnijet zahtjev za legalizaciju objekata u naselju Kočani. Tome Sekretarijatu, međutim, tokom te godine, za legalizaciju objekata u Kočanima obratio se njegov brat.

To je “Vijestima” rekao predsjednik Skupštine opštine Nikšić Nemanja Vuković. Dodao je i da je Đukanović u Kočanima izgradnjom ograde uzurpirao parcele koje se nalaze na državnoj zemlji.

”Saglasno informacijama koje sam dobio od Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, tokom 2018. godine gospodin Milo Đukanović nije podnosio zahtjev za legalizaciju navedenih objekata, ali jeste njegov brat Aco Đukanović i ti zahtjevi za legalizaciju su odbijeni, odnosno postupak legalizacije je obustavljen. Kao što ste, vjerovatno, imali priliku da vidite, objekti gospodina Đukanovića su i u katastru zavedeni kao nelegalni. Dakle, jasno je da je gospodin Đukanović bio svjestan da prenebregava zakone i propise i nelegalno gradi u zelenom pojasu, kako bi kasnije ušao u postupak legalizacije i sa očiglednom namjerom da ti, nelegalno sagrađeni objekti, pripadnu njegovom bratu koji je u tom momentu predsjednik države”, rekao je “Vijestima” Vuković.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma 4. aprila donijela je rješenje prema kojem se odlazećem predsjedniku naređuje da u roku od 20 dana u Kočanima poruši dva objekta od 170 i 89 kvadratnih metara. U rješenju inspektora Aleksandra Todorovića piše da je razlog za rušenje taj što su objekti izgrađeni suprotno važećem prostorno-urbanističkom planu (PUP) Opštine Nikšić, odnosno jer se nalaze u zoni “Zeleni zaštitni pojas”, da “zaštitni pojasevi mogu biti isključivo sanitarno-higijenskog karaktera ili zeleni zaštitni pojasevi”, te “da se u dijelu zaštitnog pojasa ne navodi mogućnost gradnje bilo kakve vrste stambenih objekata”.

U ime Đukanovića, medijima je u srijedu odgovor dostavila advokatica Neda Ivović. U odgovoru se navodi da je za imanje u Kočanima zahtjev za legalizaciju nikšićkom Sekretarijatu predat 2018. i da je taj Sekretarijat donio i rješenja o prekidu iniciranih postupaka do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore. Navedeno je i da je u avgustu 2020. godine glavni gradski arhitekta Opštine Nikšić izdao potvrdu o podnijetim zahtjevima (UP/Io broj 20-350- 467, od 7. avgusta 2020).

Krajem oktobra 2022, iz nikšićkog Sekretarijata na zahtjev “Vijesti” za slobodan pristup informacijama o imovini Đukanovića u Kočanima odgovorili su da nemaju bilo kakvu dokumentaciju u vezi sa tim.

Od najave rušenja objekata u Kočanima, odlazeći šef države nije ponudio dokaz da je pokušao da legalizuje gradnju.

Provjerite slična mjesta

ĆINĆUR: Isključenje Pejović iz PES-a atak na slobodno izražen stav

Poslanica Pokreta Evropa sad Radinka Ćinćur istakla je da isključenje koleginice Jevrosime Pejović iz PES-a …