Lakše se diše: Javni dug spušten ispod 70 odsto BDP-a

Vlada je 31. marta 2023. godine na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, usvojila Izvještaj o javnom dugu na dan 31.12.2022. godine. U Izvještaju se navodi da ukupan javni dug Crne Gore, na dan 31.12.2022. godine, iznosi 4.102,21 miliona eura, odnosno 7O,77 % BDP-a.

Uzimajući u obzir depozite Ministarstva finansija (ukljuljući i 38.477 unci zlata, a koji su, na kraju 2022. godine, iznosili 111,75 miliona eura, neto javni dug Crne Gore, na dan 31.12.2022. godine, iznosi 3.990,46 miliona eura, odnosno 68,84% BDP-a. Stanje javnog duga u poslednje tri godine karakteriše smanjenje u apsolutnom iznosu, na šta je u najvećem dijelu uticala činjenica da u toku 2021. i 2022. godine nije bilo većih kreditnih zaduženja. Naime, u odnosu na 2020. godinu, u 2021. godini, javni dug je smanjen za 246,16 miliona eura, dok je u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu smanjen za 60,58 miliona eura. Posmatrano u odnosu na BDP, došlo je do pada javnog duga u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu, za 21,33 %, odnosno 13,24 % u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu.

Provjerite slična mjesta

Za kopanje tunela sumnjiče automehaničara, policija traga za Baćović

Jedan od osumnjičenih za kopanje tunela ispod Višeg suda u Podgorici, Vladimir Erić, zaposlen je …