Vlada pokrenula valorizaciju beranskog aerodroma: Uskoro Aero Park Berane

Vlada je juče prihvatila Memorandum o razumijevanju između Vlade Crne Gore, Opštine Berane i Elite Private Jet Service u pogledu pružanja podrške inicijativi valorizacije Aero Parka Berane. Memorandum ima za cilj da obezbijedi okvir između Vlade i Opštine Berane, s jedne strane, i Elite Private Jet Service s druge strane, da, kroz saradnju i uz zajednički napor, podrže realizaciju incijative valorizacije Aero Parka Berane te njegovog ponovnog stavljanja u funkciju. U diskusiji je naglašeno da je Aerodrom Berane već 48 godina van funkcije, te da predstavlja neiskorišćeni razvojni potencijal. Usljed dugogodišnjeg nefunkcionisanja, objekti, uključujući i pistu, izloženi su oštrim vremenskim uslovima što je dovelo do njihovog propadanja, a jedan dio zahvatila je i nelegalna gradnja. Imajući u vidu potencijalnu valorizaciju, a u skladu sa zakonskim propisima, Opština Berane podjednako efikasno može ući u proceduru valorizacije kao i država, ocijenjeno je da je Memorandum u skladu sa Programom ekonomskih reformi, te glavnim ciljem koji se odnosi na podizanje životnog standarda građana. Takođe, isti je usklađen sa Lokalnim planom razvoja opštine Berane, Srednjoročnim planon rada Vlade, kao i Strategijom razvoja saobraćaja.

Provjerite slična mjesta

Za kopanje tunela sumnjiče automehaničara, policija traga za Baćović

Jedan od osumnjičenih za kopanje tunela ispod Višeg suda u Podgorici, Vladimir Erić, zaposlen je …