Viele Euro Geldscheine

Vlada novčano pomogla HTP “Miločer”: Nemaju para da vrate ratu kredita

Vlada je usvojila Informaciju po pitanju Zahtjeva HTP „Miločer“ DOO za jednokratnu pomoć u cilju stvaranja preduslova za izlazak preduzeća iz blokade i stvaranja uslova za nesmetano poslovanje. U diskusiji je istaknuto da HTP „Miločer“ do sada nije bilo korisnik državne pomoći i da je na osnovu sprovedene Racio analize zaključeno da preduzeće nema dovoljno novčanih sredstava da pokrije sve kratkoročne obaveze. Kako se preduzeće trenutno nalazi u blokadi i ne postoji mogućnost da izmiri dospjele obaveze prema banci, čime je ugrožena državna imovina, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da iz sredstava Tekuće budžetske rezerve isplati jednokratnu pomoć ovom preduzeću u iznosu od 198.000 eura.

Provjerite slična mjesta

BATALJIVAĆEMO: Cijene goriva bi mogle biti veće od četiri do sedam centi

Prema jučerašnjim podacima sa međunarodnih berzi naftnih derivata i kursa dolara i eura, cijene goriva …