Privredni sud: Blažo Đukanović tužio državu, o svjedocima 18. maja

Kompanija “BB Hidro” (BBH) u vlasništvu Blaža Đukanovića tužila je državu tražeći naknadu štete i izmaklu dobit, jer im je onemogućeno da grade malu hidroelektranu (mHE) “Slatina” na vodotoku istoimene kolašinske rijeke. Tim povodom danas je u Privrednom sudu održano ročište.

Zastupnici države predložili su svjedoke i finansijsko vještačenje o čemu će biti odlučivano na novom ročištu 18. maja. Na današnjem ročištu priloženo kao dokazni materijal predloženo je idejno rješenje za malu hidroelektranu Slatina.

Podsjećamo, kompanija “BB Hidro” (BBH) tužila je državu tražeći naknadu štete i izmaklu dobit, jer im je onemogućeno da grade malu hidroelektranu (mHE) “Slatina” na vodotoku istoimene kolašinske rijeke, i pored toga što im je po osnovu ugovora o koncesiji iz 2017. godine izdata energetska dozvola za gradnju.

Privredni sud naložio punomoćniku BB Hidro da se u roku od osam dana izjasni na podnesak koji je zastupnik države danas dostavio.

Provjerite slična mjesta

Rusija zabranila izvoz dizela i benzina u većinu država svijeta

Rusija je uvela zabranu izvoza dizela i benzina u većinu država, što predstavlja rizik od …