Održana konstitutivna sjednica Savjeta za prava djeteta: Razgovaralo se o mjerama suzbijanja nasilja nad djecom i mladima

Održana je konstitutivna sjednica Savjeta za prava djeteta kojom je predsjedavao predsjednik Vlade Crne Gore, dr Dritan Abazović. Odlukom o Savjetu za prava djeteta koju je Vlada donijela 2022. godine po prvi put je predvidjeno da ovim Savjetom predsjedava predsjednik Vlade.

Pored članova Savjeta koje čije predstavnici izvršne vlasti, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, predstavnik Sekretarijata za zakonodavstvo, direktor Uprave za statistiku, direktor Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu kao i predstavnici nevladinog sektora, zbog važnosti teme koja je bila na dnevnom redu sjednice, prisustvovali su i: gospodja Tanja Begović, v.d. Vrhovne državne tužiteljke, predstavnici UNICEF-a i predstavnica Uprave policije.

Na sjednici su razmatrane dvije tačke i to:

  1. Program rada Savjeta za prava djeteta za 2023. i 2024. godinu
  2. Nasilje nad djecom i mladima.

Usvojen je dvogodišnji Program rada Savjeta za prava djeteta koji je pripremio Sekretarijat Savjeta u saradnji sa UNICEF-om i uz konsultaciju sa svim zainteresovanim stranama koje se bave zaštitom prava djeteta, a na osnovu zakonskih zahtjeva koji proizilaze iz nacionalnih strateških dokumenata, kao i obaveza po osnovu ratifikovanih regionalnih i međunarodnih ugovora.

Povodom druge tačke koja je razmatrana na sjednici Savjeta, svi prisutni su uzeli učešće u raspravi i izrazili zabrinutost učestale pojave nasilja među djecom i mladima kao i nasilja nad djecom uopšte i saglasili se da se moraju preduzeti sve neophodne mjere radi suzbijanja ove pojave. Usvojen je zaključak kojim se pozivaju svi članovi Savjeta i učesnici u raspravi povodom ove teme da Sekretarijatu Savjeta za prava djeteta u roku od dvije sedmice upute predloge modela koji bi doveli do konačnog cilja – suzbijanja nasilja među djecom i mladima i nasilja nad djecom uopšte.

Predsjednik Vlade i predsjednik Savjeta za prava djeteta, dr Dritan Abazović, uputio je apel Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu prosvjete, Upravi policije kao i svim drugim nadležnim institucijama da se pojača nadzor kako bi se ukazao značaj na rješavanje ovog problema obzirom da je zaštita prava djeteta jedna od najbitnijih tema cjelokupnog društva.

Provjerite slična mjesta

Drugi najveći turoperator u Evropi poručuje Njemcima: „Dođite u Crnu Goru, zato što je ovdje sve autentično“

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO CG) je domaćin DRV fvw Destination Forum-a, u okviru …