NLB banka ponudila turističke kredite, kamata do 8,57 odsto

U susret ljetnjoj turističkoj sezoni, NLB Banka je pripremila posebnu ponudu turističkog kredita sa brojnim povoljnostima. Karatkterišu je kombinovana kamatna stopa koja je prvih pet godina fiksna (NKS: 6.99% i EKS: 8.18%), a nakon toga se primjenjuje varijabilna kamatna stopa (NKS: 5.49% + 6M Euribor i EKS: 8.57%), besplatna obrada kreditnog zahtjeva i mogućnosti izbora sezonskog načina otplate ili u jednakim ratama. Specijalni uslovi iz ove ponude važiće do 30. 04. 2023.

Znajući koliko novca, vremena i truda iziskuje izgradnja, dogradnja, opremanje i renoviranje smještajnih i ugostiteljskih objakata i unapređenje drugih sadržaja koji predstavljaju dio lokalne turističke ponude, NLB Banka je pripremila kredit koji će izdavaocima privatnog smještaja i drugih turističkih sadržaja omogućiti da jednostavnije i lakše pripreme turističku sezonu i goste dočekaju spremni.
Kredit se može koristiti i za refinansiranje turističkih kredita koje građani koriste u NLB Banci ili kod drugih banaka.

Polazeći od uvjerenja da je Crna Gora suviše lijepa da bi njeni turistički dragulji ostali neotkriveni, NLB Banka nastoji da podrškom lokalnih izdavaoca smještaja ispromoviše i sve njene ljepote i potencijale.
Turistički kredit jeste namijenjen izdavaocima smještaja kojima je to dodatni izvor prihoda, ali i svima koji od turizma žive. Njegovi benefiti sežu znatno dalje, do turističke privrede u cjelosti. Budući da se ista još uvijek nije oporavila od gubitaka uzrokovanih tokom prethodnih godina i globalnih fnansijskih uticaja, ova vrsta pomoći i podstreka je od izuzetnog značaja.

Kao banka koja je u prethodnoj godini ponjela titulu najbolje u zemlji prema svjetski uticajnim finansijskim magazinima „The Banker“, u izdanju renomirane medijske grupe Financial Times, i „Euromoney“, NLB ima još veću odgovornost da nastavi da bude prvi, najbolji i najvjerniji partner građanima u svakom izazovu.


*Reprezentativni primjer za akcijsku ponudu NLB Turističkog kredita: Za iznos kredita od 80.000 EUR i rok otplate 180 mjeseci, kamatne stope na godišnjem nivou iznose: nominalna kamatna stopa (NKS) je 6.99% u prvih 5 godina i 5.49% + 6M Euribor nakon 5 godina; efektivna kamatna stopa (EKS) za prvih 5 godina je 8.18% i 8.57% nakon 5 godina. U obračun efektivne kamatne stope (EKS) uključena je nominalna kamatna stopa, jednokratna naknada za obradu kredita od 0% iznosa kredita (0 EUR), naknada za 1 mjenicu (2 EUR), naknada za upit u Kreditni registar (RKB) (3 EUR), naknada za izdavanje lista nepokretnosti (8 EUR), trošak notara1 (300 EUR), trošak polise osiguranja imovine2 (167,75 EUR), trošak procjene nepokretnosti2 (70 EUR), trošak polise osiguranja života (mjesečno)3 (14,34 EUR), troškovi Katastra za vrijednosti ugovora do 100.000 EUR (31 EUR). Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 137.049,46 EUR, dok je iznos mjesečnog anuiteta za prvih pet godina 718,67 EUR, nakon toga za preostali iznos trajanja kredita 759,26 EUR. Ukupan iznos koji klijent plaća predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i ostalih naknada u vezi sa odobrenjem kredita. Obavezno sredstvo obezbjeđenja je mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita. Ukoliko je za odobrenje kredita potrebno obezbijediti i druge instrumente obezbjeđenja, potrebno je da se korisnik obaveže na zaključenje ugovora o dodatnim uslugama, u kom slučaju u dodatne naknade koje ne ulaze u navedeni obračun efektivne kamatne stope spadaju i troškovi koji se odnose na te dodatne usluge. EKS je važeća na datum informativnog obračuna 27.02.2023. Korekcije Euribor-a se vrši 2 puta godišnje (1. januara i 1. jula). Kalkulator je informativnog karaktera i određene vrijednosti mogu varirati. U slučaju rasta Euribor-a, povećava se iznos mjesečnog anuiteta, samim tim i ukupan iznos duga po kreditu, što može uticati na finansijski položaj korisnika i njegovu sposobnost otplate kredita, dok će se u slučaju smanjenja Euribor-a smanjiti i iznos anuiteta i iznos ukupnog duga po kreditu. Više o istorijiskim podacima i kretanju Euribora možete pronaći na linku: www.euribor-rates.eu/en/euribor-charts/. Kalkulator je informativnog karaktera i određene vrijednosti mogu varirati.
1 Trošak notara može imati manjih odstupanja u zavisnosti od okolnosti slučaja.
2 Površina stambenog objekta uzeta u primjeru je 80m2, građevinske vrijednosti 500 EUR po m2.
3 Trošak polise osiguranja života može imati odstupanja u zavisnosti od okolnosti slučaja. Iznos premije polise osiguranja života se plaća mjesečno i zavisi od zdravstvenog stanja klijenta. Pristupna starost uzeta u primjeru je 35 godina, pol muški. Period plaćanja polise u primjeru je 156 mjeseci.

Provjerite slična mjesta

Policijski pretresi: Nađeni birački spiskovi, kopije ličnih karata, izborni materijal…

Policija je u više gradova sprovela akcije na otkrivanju i sprječavanju zloupotreba u susret predsjedničkim …